Veiklos kokybės įsivertinimas

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Kristina Knyzienė, biologijos mokytoja, atiekanti direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas – koordinatorė
Rasa Vaitkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė
Rimantas Knyza, fizikos mokytojas – narys


Veiklos kokybės įsivertinimo grupės planas 2021 m.

2020 metų veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir rekomendacijos

2020 metų veiklos kokybės įsivertinimo planas

SANGRŪDOS GIMNAZIJOS ĮSIVERTINIMAS IR PAŽANGA 2019 M.

2019 metų veiklos kokybės įsivertimo išvados ir rekomendacijos

2019 metų veiklos kokybės įsivertinimo planas