Direktorė Vida Šalčiuvienė

Direktorė 1986 metais baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą ir įgijo chemijos – biologijos mokytojos specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Sangrūdos vidurinėje mokykloje užklasinio darbo organizatore ir chemijos mokytoja. 1995 metais buvo paskirta vadovauti Sangrūdos vidurinei mokyklai. 1997 m. direktorei suteikta trečia vadybinė kategorija, o 2001 m. – antra vadybinė kategorija.