2000-05-01 – 2013-02-14

Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinė mokykla