1940-1941

Seinų apskrities Punsko valsčiaus Sangrūdos pradinė mokykla