1918-1940

Seinų apskrities Punsko valsčiaus Gazdų pradinė mokykla