Bendroji informacija 2021-2022 m. m.

 

Grupių, klasių pavadinimas Klasių komplektų skaičius Mokinių skaičius
mergaičių berniukų iš viso
IU 1 14 8 22
PU 1 4 7 11
1 1 7 7 14
2 1 4 8 12
3 1 5 8 13
4 1 4 5 9
5 1 6 3 9
6 1 7 7 14
7 1 6 6 12
8 1 6 8 14
Ig 1 3 6 9
IIg 1 11 8 19
IIIg 1 8 4 12
IVg 1 5 7 12
VISO 14 90 92 182

Administracija – 3
Mokytojai – 26
Ekspertai – 1
Metodininkai – 11
Vyresnieji mokytojai – 10
Mokytojai – 4
Specialistai – 2
Socialinis pedagogas – 1
Specialusis pedagogas – 1
Bibliotekininkas – 1