Psichologinė pagalba

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Psichologinė pagalba 2022 – 2023 m. m. gimnazijoje teikiama:

nuo  2022 m. rugsėjo 23 d.  (kas antrą penktadienį) 8.50 – 15.50 val. pagal sudarytą grafiką

Dėl galimybės lankyti psichologo konsultacijas kreiptis į:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Dianą Varnagirytę, el.p. diana.varnagiryte@sangruda.lt (arba atvykus į mokykla)

Direktoriaus pavaduotoją ugdymui Eglę Daunoravičienę, el.p. egle.daunoraviciene@sangruda.lt (arba atvykus į mokykla)


Nemokamos psichologo paslaugos Kalvarijos savivaldybėje

https://krizesiveikimas.lt/

http://www.vaikulinija.lt/

https://www.jaunimolinija.lt/