Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

Įgyvendindama KOKYBĖS KREPŠELIO projekto Veiklos tobulinimo plano veiklas gimnazija:

1. Parengė ir įgyvendino 40 ak. val. trukmės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą apie vaiko individualią pažangą. Programoje dalyvavo 85 % visų mokyklos mokytojų (1.1. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „VIP“).

2. Atnaujino informacinių technologijų įrangą, nupirko 15 kompiuterių, WiFi stoteles ir jas sumontavo, pajungė WiFi stotelių valdymo įrenginį (1.3. Informacinių technologijų kabineto įrangos pirkimas).