Netradicinės lietuvių kalbos pamokos Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti gimnazijos bibliotekoje – skaitykloje

Sangrūdos gimnazijos bibliotekoje buvo paminėtos poeto Pauliaus Širvio 100-osios gimimo metinės. Bibliotekininkė Rūta Pankienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Angelė Zimnickienė supažindino aštuntokus su poeto lyrikos knygomis, biografijos faktais. Mokiniai domėjosi tragiško likimo poeto gyvenimo vingiais, jo kūryba: skaitė  apie Paulių Širvį amžininkų prisiminimus, literatūros tyrinėtojų vertinimus, klausėsi dainų, sukurtų pagal poeto eiles. O šeštokai į biblioteką atvyko kitą dieną. Išklausę mokytojos Angelės Z. skaitomų eilėraščių, kūrė iliustracijas ir klausėsi dainomis virtusių eilių.