Mokytojai

Eil.Nr. Vardas, pavardė Kokiąmokslo įstaigąbaigė ir kada Specialybė Kvalifikacinėkategorija Dėstomi dalykai,klasė
1 Ingrida Asipavičienė VPU, 2010 Anglų kalba Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Anglų kalba, 7-8, Ig-IIg
2 Deimantė Asipavičienė Marijampolės kolegija, 2012 Pradinis ugdymas, užsienio kalbos (anglų) mokymas Mokytoja Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymasAnglų kalba, 2-4 
3 Saulius Česna   Neformaliojo ugdymo mokytojas   NVŠ, 1-4, 5-8, Ig-IVg
4 Aldona Dragūnienė VPU,1981 Matematika Matematikos mokytoja metodininkė Matematika, 5, 8, Ig-IVgKlasės vadovė, 5Ekonomika ir verslumas, IIg
5 Rasa Dvylienė VPU, 1989 Rusų kalba Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Rusų k., 6, 7, Ig-IVg,Etika, 7-8, Ig-IIIgKlasės auklėtoja, 8
6 Renata Guščiuvienė  LKKA, 2010LKKA, 2012   Šokio ir sportinės aerobikos trenerėPedagogikos magistras  Vyresnioji neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja  Choreografija, 1-4, IVgNVŠ, 1-4, 5-8, Ig-IVg 
7 Giedrė Guzavičienė VU, 2010 Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas   Anglų kalbos mokytoja ekspertė Anglų kalba, IIIg-IVg
8 Biruta Jankovska VU, 2018 Anglų filologija Anglų kalbos mokytoja
9 Dalija Kajokienė VPU, 1989 Biologija Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas, 2
10 Irena Kaleininkienė VPU, 2009 Socialinis pedagogas Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas
11 Birutė Klimaitė ŠPU, 2007 Dailė ir technologijos Dailės vyresnioji mokytoja Dailė, 5-8, Ig-IVg
12 Rimantas Knyza VPU, 2007 Kūno kultūra Kūno kultūros vyresnysis mokytojasFizikos mokytojas Fizika, 7-8, Ig-IVgMatematika, 6-7NVŠ, 5-8, Ig-IVg
13 Giedrė Knyzienė VPU, 2009 Dailė Technologijų mokytoja Technologijos, 5-8, Ig-IVgKlasės auklėtoja, IIg
14 Kristina Knyzienė VPU, 2007 Biologija Biologijos mokytoja metodininkė Gamta ir žmogus, 5-6Biologija, 7-8, Ig-IVgŽmogaus sauga, 5, 7, 8, IgSveikatos ugdymas, 5-8, Ig-IIgEksperimantinė biologija, 7-8Klasės auklėtoja, 7
15 Edita Lass VPU,2001 Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių k. 5, Ig-IIIgLietuvių kalbos ir etninės kultūros modulis, 5, Ig-IIgLietuvių kalbos ir literatūros modulis, IIIgKlasės auklėtoja, IIIg
16 Alma Leliašienė Marijampolės kolegija, 2007 Pradinis ugdymas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas, 3
17 Dalia Mandziukienė VPU, 2009 Dailės ir technologijų pedagogika Technologijų vyresnioji mokytoja
18 Rūta Pankienė VPU, 1991 Vokiečių kalba Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Vokiečių k., Ig-IIgNVŠ, 1-4, 5-8, Ig-IIgKlasės auklėtoja, Ig
19 Renata Pauliukonienė ŠPU, 1999ŠU, 2011 Pradinis ugdymas, darbaiSpecialioji pedagogika Technologijų vyresnioji mokytoja Technologijos, IVgNVŠ, 1-4Specialioji pedagogė
20 Daiva Petrauskienė Kauno aukštesnioji katechetų mokykla, 2003 Katalikų religijos mokytoja Tikybos vyresnioji mokytoja Tikyba, 1-4, 5-6
21 Edita Pužauskienė Marijampolės kolegija, 2005 Pradinio ugdymo pedagogika,specializacija – užsienio k.(vokiečių) Pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas, 4NVŠ, 1-4, 6
22 Edmantas Rėkus Lietuvos konservatorija, 1983ŠU, 2006 Kultūros švietimo darbuotojas, estradinio orkestro vadovasEdukologijos magistras Muzikos mokytojas metodininkas Muzika, 5-8, Ig-IIg
23 Vytautas Sveikata VPU, 2008VU, 2010 Istorijos mokytojas Istorijos vyresnysis mokytojas Istorija, 5-8, Ig-IVgPP, Ig-IIgKlasės auklėtojas, IVg
24 Arūnas Šalčius VPU, 1985 Kūno kultūra,geografija Kūno kultūros mokytojas metodininkasGeografijos vyresnysis mokytojas Fizinis ugdymas, 5-8, Ig-IVgGeografija, 6-8, Ig-IIIg
25 Vida Šalčiuvienė VPU, 1986 Chemija-biologija Chemijos mokytoja metodininkėDirektorė, II vadybinė kategorija DirektorėChemija, 8, Ig-IVg
26 Jurgita Šėvelienė Marijampolės kolegija, 2010 Anglų kalbos mokytoja Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Anglų kalba, 5-6
27 Rasa Vaitkevičienė ŠPU, 2004 Pradinio ugdymo pedagogika Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas, 1NVŠ, 1-4
28 Arūnas Vaitkevičius VPU, 1993 Fizika ir informatika Informacinių technologijų vyuresnysis mokytojas IT, 5-8, Ig-IVg
29 Angelė Zimnickienė VU, 1986 Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių k., 6-8, IVgLietuvių kalbos ir etninės kultūros modulis, 6-8Lietuvių kalbos modulis, IVgKlasės auklėtoja, 6