Mokinių taryba

KAS MES?

Aktyviausių mokyklos mokinių bendruomenė, kurią sudaro IG-IVG klasių atstovai.

KO SIEKIAME?

Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, kurti draugišką aplinką, ugdyti toleranciją bei pasitikėjimu grįstus mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius.

KĄ DAROME?

• Veikiame visų gimnazijos mokinių vardu.
• Atstovaujame gimnaziją santykiuose su kitomis mokyklomis.
• Padedame organizuoti mokyklos renginius ir juose dalyvaujame.
• Priimame ir vykdome mokyklos mokinių pasiūlymus, pageidavimus.
• Dalyvaujame vykdant prevencines programas bei akcijas.
• Sprendžiame ir aptariame klasėse iškilusias problemas.
• Teikiame pasiūlymus popamokinės veiklos organizavimui.

KODĖL VERTA TAPTI MT NARIU?

• Gali prisidėti prie mokyklos gerbūvio kūrimo.
• Gali pirmasis sužinoti apie artėjančius renginius, veiklas.
• Turi teisę teikti pasiūlymus mokyklos administracijai.
• Gali inicijuoti neformaliąją ir popamokinę veiklą.
• Turi galimybę parodyti savo talentą šokiui, vaidybai ar dainavimui renginių metu.

Tarybos pirmininkė

Simona Lukšytė

Tarybos nariai

Ainora Rūtelionytė
Virginija Andriulionytė
Indrė Liaukevičiūtė
Saulius Tarasevičius
Ignas Akelis
Rimvydas Pudinskas
Viltė Liškauskaitė
Danas Vincevičius

Mokinių tarybos nuostatai