Mokinių taryba

Tarybos pirmininkė 
Viltė Liškauskaitė 

Tarybos nariai 
Meda Ivoškaitė 
Titas Ališauskas 
Kornelija Kasperavičiūtė 
Raminta Talandytė 
Austėja Pauliukonytė 
Airidas Talandis
Ugnė Sikorskaitė
Karolina Vyšniauskaitė

Mokinių tarybos tikslas – atstovauti moksleivių interesams sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą gimnazijoje ir už jos ribų. 

Uždaviniai: 

  • skatinti mokinių įsitraukimą į gimnazijos veiklos organizavimo procesus; 
  • organizuoti gimnazijos moksleivių poreikius atitinkančius renginius gimnazijoje; 
  • bendradarbiauti su kitomis Kalvarijos, kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio mokyklomis, organizacijomis; 
  • bendradarbiaujant su gimnazijos taryba bei administracija, skatinti nuolatinį gimnazijos progresą; 
  • vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes; 
  • teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti; 
  • deleguoti narius į gimnazijos tarybą. 

Mokinių tarybos nuostatai