Mokiniams

1. 08.00-08.45
2. 08.50-09.35
3. 09.45-10.30
4. 11.10-11.55
5. 12.10-12.55
6. 13.00-13.45
7. 13.50-14.35
Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.   

Žiemos (Kalėdų) atostogos 5-8, Ig-IVg klasių mokiniams

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 1-4 klasių mokiniams

2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.       

Vasaros atostogos:

IUG, PUG, 1-4 klasių mokiniams

5-8, I-IIIG klasių mokiniams

2021 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

2021 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.

UGDYMO PROCESO PABAIGA 2020-2021 M. M.
 
1-4 klasių mokiniams -2021 m. birželio 9 d.;
5–8, IG–IIIG klasės mokiniams  – 2021 m. birželio 23 d.

Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka kitą asmenį, kuriam / kuriai sunku pačiam / pačiai apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, užgauliojant žodžiais, skleidžiant melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje veikloje, siunčiant užgaulaus turinio žinutes mobiliuoju telefonu arba internetu.

Ką gali daryti, jei iš tavęs tyčiojasi?

Patyčių situacijose vaikai gali užimti tokias pozicijas:

Patyčias patiriantis  tai vaikas, kuris kenčia nuo patyčių.

Skriaudėjastai gali būti vaikas, kuris sugalvoja ir pradeda tyčiotis iš kito vaiko, o besityčiodamas stengiasi įtraukti ir kitus.

Stebėtojai, palaikantys skriaudėją tai gali būti visa grupelė vaikų, kurie patys patyčių gal ir nepradeda, bet jei yra kas pradeda tyčiotis – prisijungia prie skriaudėjo, palaiko jį.

Neutralūs stebėtojai  tai vaikai, kurie tik stebi, kas vyksta, stengiasi likti nuošalyje, stengiasi į patyčias nesivelti, jeigu jos su jais nesusijusios.

Gynėjaistebėtojai, palaikantys patyčias patiriantį vaiką.

Kodėl sunku kalbėti apie patyčias?

Galbūt žinai atsakymą, kodėl vaikai apie patiriamas patyčias nepasakoja suaugusiesiems? Kai paklausėme vaikų, kodėl taip yra, jie atsakė taip:

„Baisu, kad skriaudėjai kerštaus“, „Nenoriu būti skundiku“, „Nenoriu jaudinti tėvų“, „Gėda, kad pats negaliu apsiginti“, „Bijau prarasti draugus“, „Sunku įrodyti patyčias, todėl neverta sakyti“, „Net jei ir prasitarsiu apie patyčias – situacija vis tiek nepasikeis“.

Kalbėti apie patyčias tikrai nelengva, tačiau dar sunkiau kentėti tyloje. Žinoma, pokalbis apie patyčias ne visuomet gali jas sustabdyti. Tačiau pasidalijimas savo patyrimais su žmogumi, kuriuo pasitiki, padeda lengviau jas ištverti. Su kitu žmogumi lengviau sugalvoti, kaip pakeisti situaciją į gera.

Ką gali daryti, jei iš tavęs tyčiojasi?

Papasakok. Pats svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti, kai iš tavęs tyčiojamasi, tai papasakoti apie tai kam nors.

Nekreipk dėmesio į skriaudėjus. Ryžtingai, tvirtai pasakyk: „Ne“, po to apsisuk ir nueik savo keliu. Jeigu tave apsupo grupė skriaudėjų, pažiūrėk silpnesniam į akis ir pasakyk: „Tai nejuokinga“.

Negalvok, kad esi to vertas. Tu nesi nusipelnęs tokio bendravimo. Patyčios nėra tavo kaltė.

Venk tų vietų, kuriose dažnai lankosi priekabiautojai.

Nesustok, kai prie tavęs kabinėjasi. Eik toliau savo keliu.

Užsirašyk viską, kas tau nutinka, visas įvykių smulkmenas, taip pat savo jausmus. Pirma, tai padės tau lengviau viską suprasti ir prisiminti. Antra, kai nuspręsi kam nors apie tai papasakoti, bus lengviau įrodyti savo tiesą, nes turėsi užrašus.

Nepulk priešintis priekabiautojams, ypač jei jauti, kad jėgos nelygios.

Nebūk vienas. Dažniausiai priekabiautojai puola pavienius vaikus ir paauglius. Kuo gali padėti suaugusieji?

Kaip gali padėti sustabdyti patyčias:

Parodyk nepritarimą patyčioms. Skriaudėjai ir kiti vaikai turi aiškiai suprasti, kad nepritari tam, kas vyksta.

Nebūk abejingas. Tavo abejingumas gali būti suprastas kaip pritarimas patyčioms.

Nesityčiok, nors taip elgiasi tavo draugai. Nesityčiodamas parodysi priekabiautojams, kad galima elgtis ir kitaip.

Pranešk suaugusiesiems. Jeigu situacija nėra palanki įsikišti, kur kas geriau kreiptis pagalbos į suaugusiuosius: mokytojus, tėvus ar kitus, kurie galėtų padėti sustabdyti patyčias.

Būk draugiškas

Paragink vaiką, kuris patiria patyčias, pasipasakoti kam nors: suaugusiajam ar kitam žmogui, kuriuo jis pasitiki.

Kai patiri patyčias, stebi jas ar tiesiog susidūręs su kitų vaikų agresija nori su kuo nors apie tai pasikalbėti, tau gali padėti bendraamžiai, suaugusieji. Gali kreiptis ir į tam tikras organizacijas, kurios tave išklausys ir palaikys. Viena tokių organizacijų – „Vaikų linija“.