Metodinė taryba ir metodinės grupės

Metodinė taryba
1
Knyzienė Kristina, tarybos pirmininkė
2
Dragūnienė Aldona
3
Lass Edita
4
Vaitkevičienė Rasa

 

Kalbų, socialinių mokslų, dorinio ir meninio ugdymo dalykų
metodinė grupė – 11 narių
1
Ingrida Adaškevičienė
2
Dvylienė Rasa
3
Guzavičienė Giedrė
4
Jankovska Biruta (vaiko auginimo atostogose)
5
Klimaitė Birutė
6
Lass Edita, grupės pirmininkė
7
Pankienė Rūta
8
Rėkus Edmantas
9
Sveikata Vytautas
10 Šėvelienė Jurgita
11
Zimnickienė Angelė
Gamtos, tiksliųjų mokslų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo dalykų metodinė grupė – 10 narių
1
Česna Saulius
2
Dragūnienė Aldona, grupės pirmininkė
3 Guščiuvienė Renata
4 Knyza Rimantas
5
Knyzienė Kristina
6 Knyzienė Giedrė
7
Mandziukienė Dalia (vaiko auginimo atostogose)
8
Pauliukonienė Renata
9 Šalčius Arūnas
10 Vaikevičius Arūnas
Pradinio ugdymo metodinė grupė – 8 nariai
1
Asipavičienė Deimantė
2
Kajokienė Dalija
3
Kaleininkienė Irena
4
Vaitkevičienė Rasa, grupės pirmininkė
5
Leliašienė Alma
6 Petrauskienė Daiva
7 Pužauskienė Edita
8 Arelienė Jurgita (vaiko auginimo atostogos)