Komisijos

Vaiko gerovės komisija

Eglė Daunoravičienė, pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė 
Ilona Šmitienė, specialioji pedagogė, VGK pirmininko pavaduotoja 
Rūta Klimaitė, socialinė pedagogė 
Diana Varnagirytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
Aldona Dragūnienė, mokytoja 
Dalė Mekionytė, mokytojo padėjėja 
Rūta Pankienė, mokytojo padėjėja 
Agnė Pankaitė, mokytojo padėjėja, VGK sekretorė 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašas
Svarbu žinoti kiekvienam specialistui

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Vida Šalčiuvienė, mokyklos direktorė – komisijos pirmininkė
Laima Birgelienė, tėvų atstovas, išrinktas Mokyklos tarybos – narė
Jurgita Trečiokienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų socialinė pedagogė, deleguota Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų – narė
Aldona Dragūnienė,  matematikos mokytoja metodininkė, išrinkta  Mokytojų tarybos – narė
Arūnas Šalčius, geografijos vyresnysis mokytojas,  išrinktas  Mokytojų tarybos – narys
Rasa Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, išrinkta Mokytojų tarybos – narė
Vida Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, paskirta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus – narė

 

Mokyklos kultūros puoselėjimo ir įvaizdžio kūrimo grupė

Vida Šalčiuvienė, direktorė – pirmininkė
Eglė Daunoravičienė, sekretorė – narė
Birutė Klimaitė, dailės mokytoja – narė
Kristina Knyzienė, biologijos mokytoja – narė
Dalia Mandziukienė, technologijų mokytoja – narė
Evaldas Silickas, tėvų atstovas – narys
Valdas Zimnickas, elektrikas-stalius – narys