Komisijos

Vaiko gerovės komisija

Eglė Daunoravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Brigita Dadurkienė, socialinė pedagogė

Diana Varnagirytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Renata Pauliukonienė, specialioji pedagogė

Irena Kaleininkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Daiva Petrauskienė, tikybos mokytoja

Zita Lukšienė, tėvų atstovė

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašas

Svarbu žinoti kiekvienam specialistui

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Vida Šalčiuvienė, mokyklos direktorė – komisijos pirmininkė

Laima Birgelienė, tėvų atstovas, išrinktas Mokyklos tarybos – narė

Jurgita Trečiokienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų socialinė pedagogė, deleguota Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų – narė

Aldona Dragūnienė,  matematikos mokytoja metodininkė, išrinkta  Mokytojų tarybos – narė

Arūnas Šalčius, geografijos vyresnysis mokytojas,  išrinktas  Mokytojų tarybos – narys

Rasa Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, išrinkta Mokytojų tarybos – narė

Vida Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, paskirta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus – narė

 

Mokyklos kultūros puoselėjimo ir įvaizdžio kūrimo grupė

Vida Šalčiuvienė, direktorė – pirmininkė

Eglė Daunoravičienė, sekretorė – narė

Birutė Klimaitė, dailės mokytoja – narė

Kristina Knyzienė, biologijos mokytoja – narė

Dalia Mandziukienė, technologijų mokytoja – narė

Evaldas Silickas, tėvų atstovas – narys

Valdas Zimnickas, elektrikas-stalius – narys