Informacija dėl pradinio ugdymo

Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-27 įsakymu Nr. D-184 (2.12E) „Dėl savanoriško profilaktinio tyrimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Kalvarijos savivaldybės mokyklose“,  (įsakymas)  Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktoriaus 2021-04-27 įsakymu Nr. V1-15 „Dėl savanoriško profilaktinio tyrimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijoje“ (įsakymas) ir tėvų sutikimais dėl vaikų testavimo, 1-4 klasių mokinių ugdymas nuo 2021 m. balandžio 27 d. Sangrūdos gimnazijoje organizuojamas:

  1. Sutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – kontaktiniu būdu (pamokos mokykloje).
  2. Testavimo būdu nustačius klasėje vieno ar daugiau mokinių susirgimą, ugdymas tos klasės visiems mokiniams organizuojamas nuotoliniu būdu.
  3. Nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – nuotoliniu būdu.
  4. Mokytojai pamokas (išskyrus fizinio ugdymo, šokio) veda hibridiniu būdu (dirba su klasėje su esančiais mokiniais ir kartu transliuoja pamoką tiesiogiai, namuose besimokantiems mokiniams).
  5. Po pamokų, suderintu laiku, mokytojas teikia konsultaciją, mokiniams dirbantiems nuotoliniu būdu.
  6. Tėveliai turi galimybę atšaukti sutikimą dėl testavimo ir leisti vaikui toliau mokytis nuotoliniu būdu.
  7. Tėveliai gali pasirašę sutikimą dėl testavimo ir leisti vaikui mokytis kontaktiniu būdu (mokykloje) (sutikimo forma).
  8. Informaciją, dėl savanoriško profilaktinio testavimo ir ugdymo organizavimo, jums gali suteikti:

Klasių auklėtojai,

Visuomenės sveikatos specialistė Diana Varnagirytė , tel. Nr. +37065755038,

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Daunoravičienė, tel. Nr. +370656054417,

Gimnazijos direktorė Vida Šalčiuvienė , tel. Nr. +37069910150.