Dalė Mekionytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė

Kristina Knyzienė, biologijos mokytoja – narė
Rasa Vaitkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė
Irena Kaleininkienė, jungtinės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė – narė.

2020 metų veiklos kokybės įsivertinimo planas

SANGRŪDOS GIMNAZIJOS ĮSIVERTINIMAS IR PAŽANGA 2019 M.

2019 metų veiklos kokybės įsivertimo išvados ir rekomendacijos

2019 metų veiklos kokybės įsivertinimo planas

Audito isvados 2018