Dalė Mekionytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė

Kristina Knyzienė, biologijos mokytoja – narė
Rasa Vaitkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė
Irena Kaleininkienė, jungtinės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė – narė.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2019

Audito isvados 2018