Dalė Mekionytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė

Kristina Knyzienė, biologijos mokytoja – narė
Rasa Vaitkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė
Irena Kaleininkienė, jungrinės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė – narė.

 

Veiklos kokybės įsivertinimas 2019