Socialinė pedagogė Gitana Štramaitytė

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 


Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis - Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00- 12.45

Penktadienis

8.00 – 15.45

12.00- 12.45

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

 

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos kryptys:

1. Individualus darbas su mokiniu:

 • socialinių ir pedagoginių mokinio problemų sprendimas;
 • parama krizių metu;
 • konsultavimas - mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų, globėjų, siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti, kas vyksta jų gyvenimo ar mokymosi erdvėje;
 • tyrimų organizavimas - aplinkos poveikio mokinio ar mokinių ugdymosi sunkumams analizė.

2. Darbas su grupe:

 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas;
 • ugdymo proceso dalyvių tarpusavio santykių reguliavimas.

3. Darbas su mokinio šeima ar jo atstovais pagal įstatymą:

 • pagalba sprendžiant problemas, trukdančias vaiko ugdymosi procesui;
 • šeimos įtraukimas į vaiko, nelankančio mokyklos, problemos sprendimą.

4. Darbas su mokyklos bendruomene:

 • saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas;
 • savivaldos aktyvinimas, darbas su mokytojais, mokyklos administracija.

5. Darbas su vietos bendruomene:

 • ryšių tarp vietos bendruomenės ir mokyklos palaikymas;
 • bendruomenės įtraukimas į informacinės, psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą.

 

6. Darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniai darbuotojai, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros centrai ir kt.).

 • nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;
 • išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje.

Socialinio pedagogo pareigos:

 • įvertinti mokinio socialines problemas ir poreikius;
 • parinkti efektyvius darbo metodus;
 • planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo mokiniui procese;
 • neperžengti profesinės kompetencijos ribų, sprendžiant problemas ir priimant sprendimus;
 • apie probleminę situaciją informuoti mokyklos administraciją, mokytojus, kitus specialistus nepažeidžiant konfidencialumo;
 • konsultuotis ir, esant poreikiui, kreiptis į kitus specialistus.

Informacija tėvams:

Socialinis pedagogas bendrauja su tėvais tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas vaikų socialines problemas, gindamas jų teises; kai artimiausia vaiko aplinka jam pasidarė nesaugi; kai vaikas nelanko mokyklos ir t.t