Karjera

Gimnazijoje ugdymą karjerai organizuoja koordinatorė

Dalė Mekionytė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Ugdymo karjerai tikslas

sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Uždaviniai:

  • skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
  • plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
  • ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
  • skatinti mokinių gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
  • išugdyti mokinių gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus.

Pagrindinės ugdymo karjerai veiklos gimnazijoje

  • Ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, Karjeros diena ir t.t.)
  • Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos)
  • Karjeros informavimas (informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais,  išvykos į darbo biržą, universitetus ir t.t.)
  • Profesinis veiklinimas (susitikimai su įvairių profesijų atstovais, įvairi verslumo praktika mokykloje, darbo praktika, mokymasis stebint)

 

Daugiau informacijos internetinėje  svetainėje  http://mukis.lt/lt/profesinis_veiklinimas.html

 

Literatūra

Mokiniams

Karjeros vadovas „Mokinio knyga"

„Grįžtamojo ryšio žaidimas"

„Susipažink, įvertink, važiuok"

 

Tėvams

„Mano vaikas renkasi karjeros kelią“

„Darbo paieškos vadovas“

„Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“

 

Mokytojams

Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Ugdymas karjerai „Mokytojo knyga"