pitas

Gimnazijoje ugdymą karjerai organizuoja koordinatorė

Gitana Štramaitytė

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Tikslas:

padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo bei mokymosi srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą.

Uždaviniai:

 • Teikti mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams žinias apie profesijų turinį, ypatumus, įgijimo galimybes ir mokymo įstaigas.
 • Padėti mokiniams pažinti individualias savybes ir gebėjimus, planuojant savo karjerą.
 • Padėti mokiniams sudaryti individualius karjeros planus.
 • Integruoti ugdymą karjerai į ugdymo procesą.
 • Bendradarbiauti su išoriniais partneriais, teikiančiais ugdymo karjerai paslaugas.


Profesinio informavimo vieta

- skaitykla, biblioteka, PIT‘as (Profesinio informavimo taškas, turintis laisvą prieigą prie interneto, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių bei sukauptą profesinio informavimo medžiagą kompiuterinėse laikmenose, vaizdajuostėse, spaudiniuose ir kt. ir kuriame teikiamos profesinio informavimo paslaugos.

Profesinis informavimas

– veikla, apimanti žinių apie švietimo sistemą (priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas, jų turinį, trukmę, formas ir kt.), specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, darbo rinką (profesijų pasaulį, darbo jėgos paklausą ir pasiūlą bei kt.) ir profesinės karjeros galimybės teikimą.

Profesinis konsultavimas

– veikla skatinanti asmenį optimaliai panaudoti savo jėgas kva¬li¬fikacijai įgyti ir dirbti, pagalba asmenims renkantis profesiją, atsižvelgiant į jo individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes.

Gimnazijos mokytojai:

 • teikia informaciją apie savo specialybę bei su ja susijusius dalykus renkantis mokymosi profilius.

Klasių auklėtojai (1-4, 5-8, I-IVG kl.):

 • Mokiniams teikia pažintinę informaciją apie darbą ir profesijų pasaulį;
 • Atsako už profesinio informavimo ir konsultavimo renginių planavimą, orga¬ni¬zavimą, jų pravedimą;
 • Organizuoja išvykas ir ekskursijas į gamybos įmones, intelektualinės sferos įstaigas, aukštųjų mokyklų atvirų durų dienas bei muges;
 • Bendradarbiauja su psichologu, socialiniu pedagogu bei profesinį informavimą ir kon¬sultavimą teikiančių įstaigų darbuotojais atliekant tyrimus; analizuoja išvadas; kaupia informaciją apie auklėtinius;
 • Stebi, informuoja, konsultuoja auklėtinius renkantis profesiją.

 

Gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “. Informaciją apie projektą galite rasti šiuo adresu http://www.mukis.lt

 

 

Informacija tėvams

 

   Vadovas tėvams.Kaip padėti vaikui renkantis karjerą.

 

 

Naudingos internetinės nuorodos

Informacija apie egzaminus, stojimo į aukštąsias mokyklas Lietuvoje, studijas Lietuvoje

Informacija apie profesijas

Informacija apie studijas užsienyje

Informacija apie gyvenimo aprašymo rengimą

Informacija apie darbo rinką