Metodinė taryba

 
1.
Mekionytė Dalė
tarybos pirmininkė
2.
Rudzinskienė Raimonda
 
3.
Vaitkevičienė Rasa
 
4.
Knyzienė Kristina
 
5
Sveikata Vytautas
 

 

Kalbų, socialinių mokslų, dorinio ir meninio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 14 narių

 
1.
Dvylienė Rasa
 
2.
Grigorienė Aušra
 
3.
Klimaitė Birutė
 
4.
Lass Edita
 
5.
Minsevičienė Sigita
 
6.
Pankienė Rūta
 
7.
Petrauskienė Daiva
 
8.
Rėkus Edmantas
 
9.
Rudzinskienė Raimonda
 grupės pirmininkė
10.
Sakalauskaitė Ausma
 
11.
Sveikata Vytautas
 
12.
Zimnickienė Angelė
 
 

Gamtos, tiksliųjų mokslų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 9 nariai

 
1.
Deveikis Justinas
 
2.
Dragūnienė Aldona
 
3.
Liutkevičienė Danguolė
 
4.
Knyzienė Kristina
 grupės pirmininkė
5.
Kubilienė Laima
 
6.
Packevičiūtė Renata
 
7.
Paškevičiūtė Dalia
 
8.
Šalčius Arūnas
 
9.
Pauliukonienė Renata
 
 

Pradinio ugdymo metodinė grupė – 5 nariai

 
1.
Abramavičienė Aldona
 
2.
Kajokienė Dalija
 
3.
Kaleininkienė Irena
 
4.
Vaitkevičienė Rasa
 grupės pirmininkė
5.
Zdanienė Vida
 
 

Klasių vadovų metodinė grupė –16 narių

 
1.
Abramavičienė Aldona
 
2.
Dargūnienė Aldona
 
3.
Kajokienė Dalija
 
4.
Kaleininkienė Irena
 
5.
Knyzienė Kristina
 
6.
Kubilienė Laima
 
7.
Lass Edita
 
8.
Pankienė Rūta
 
9.
Rudzinskienė Raimonda
 
10
Sveikata Vytautas
 grupės pirmininkas
11.
Vaitkevičienė Rasa
 
12.
Zdanienė Vida
 
13.
Zimnickienė Angelė
 
14.
Daunoravičienė Eglė
NVŠ organizatorė
15.
Jurčenkienė Raimonda
psichologė
16.
Štramaitytė Gitana
socialinė pedagogė