Metodinė taryba

 
1
Mekionytė Dalė, tarybos pirmininkė
2
Lass Edita
3
Vaitkevičienė Rasa
4
Knyzienė Kristina

 

Kalbų, socialinių mokslų, dorinio ir meninio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 10 narių

 
1
Dvylienė Rasa
2
Guzavičienė Giedrė
3
Jankovska Biruta (vaiko auginimo atostogose)
4
Kelmelienė Vaida
5
Klimaitė Birutė
6
Lass Edita, grupės pirmininkė
7
Pankienė Rūta
8
Petrauskienė Daiva
9
Rėkus Edmantas
10
Sveikata Vytautas
11
Zimnickienė Angelė
 

Gamtos, tiksliųjų mokslų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 11 narių

 
1
Butrimanskienė Alvyra
2
Česna Saulius
3
Dragūnienė Aldona
4 Guščiuvienė Renata
5 Knyza Rimantas
6
Knyzienė Kristina, grupės pirmininkė
7 Knyzienė Giedrė
8
Mandziukienė Dalia (vaiko auginimo atostogose)
9
Pauliukonienė Renata
10
Paulienienė Loreta
11 Šalčius Arūnas
 

Pradinio ugdymo metodinė grupė – 8 nariai

 
1
Asipavičienė Deimantė (vaiko auginimo atostogose)
2
Kajokienė Dalija
3
Kaleininkienė Irena
4
Vaitkevičienė Rasa, grupės pirmininkė
5
Leliašienė Alma
6 Pankienė Rūta
7 Pužauskienė Edita
8 Arelienė Jurgita (nėštumo ir gimdymo atostogos)