Metodinė taryba

 
1
Mekionytė Dalė, tarybos pirmininkė
2
Lass Edita
3
Vaitkevičienė Rasa
4
Knyzienė Kristina

 

Kalbų, socialinių mokslų, dorinio ir meninio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 10 narių

 
1
Dvylienė Rasa
2
Jankovska Biruta (vaiko auginimo atostogose)
3
Klimaitė Birutė
4
Lass Edita, grupės pirmininkė
5
Makaveckienė Audronė
6
Pankienė Rūta
7
Petrauskienė Daiva
8
Rėkus Edmantas
9
Sveikata Vytautas
10
Zimnickienė Angelė
 

Gamtos, tiksliųjų mokslų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 11 narių

 
1
Butrimanskienė Alvyra
2
Pautienienė Loreta
3
Dragūnienė Aldona
4 Knyza Rimantas
5
Knyzienė Kristina, grupės pirmininkė
6
Guščiuvienė Renata 
7
Mandziukienė Dalia (vaiko auginimo atostogose)
8
Šalčius Arūnas
9
Pauliukonienė Renata
10
Knyzienė Giedrė
11 Česna Saulius
 

Pradinio ugdymo metodinė grupė – 8 nariai

 
1
Asipavičienė Deimantė (vaiko auginimo atostogose)
2
Kajokienė Dalija
3
Kaleininkienė Irena
4
Vaitkevičienė Rasa, grupės pirmininkė
5
Leliašienė Alma
6 Pankienė Rūta
7 Pužauskienė Edita
8 Arelienė Jurgita (nėštumo ir gimdymo atostogos)