Metodinė taryba

 
1
Mekionytė Dalė, tarybos pirmininkė
2
Lass Edita
3
Vaitkevičienė Rasa
4
Knyzienė Kristina

 

Kalbų, socialinių mokslų, dorinio ir meninio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 9 nariai

 
1
Dvylienė Rasa
2
Jankovska Biruta
3
Klimaitė Birutė
4
Lass Edita, grupės pirmininkė
5
Pankienė Rūta
6
Petrauskienė Daiva
7
Rėkus Edmantas
8
Sveikata Vytautas
9
Zimnickienė Angelė
 

Gamtos, tiksliųjų mokslų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 10 narių

 
1
Deveikis Justinas
2
Dragūnienė Aldona
3
Knyza Rimantas
4
Knyzienė Kristina, grupės pirmininkė
5
Guščiuvienė Renata (vaiko auginimo atostogose)
6
Mandziukienė Dalia (vaiko auginimo atostogose)
7
Šalčius Arūnas
8
Pauliukonienė Renata
9
Knyzienė Giedrė
10 Česna Saulius
 

Pradinio ugdymo metodinė grupė – 6 nariai

 
1
Asipavičienė Deimantė
2
Kajokienė Dalija
3
Kaleininkienė Irena
4
Vaitkevičienė Rasa, grupės pirmininkė
5
Leliašienė Alma
6
Pužauskienė Edita
7
Arelienė Jurgita