Metodinė taryba

 
1
Mekionytė Dalė
tarybos pirmininkė
2
Rudzinskienė Raimonda
 
3
Vaitkevičienė Rasa
 
4
Knyzienė Kristina
 

 

Kalbų, socialinių mokslų, dorinio ir meninio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 9 nariai

 
1
Dvylienė Rasa
 
2
Klimaitė Birutė
 
3
Lass Edita
 
4
Pankienė Rūta
 
5
Petrauskienė Daiva
 
4
Rėkus Edmantas
 
7
Rudzinskienė Raimonda
 grupės pirmininkė
8
Sveikata Vytautas
 
9
Zimnickienė Angelė
 
 

Gamtos, tiksliųjų mokslų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo dalykų

metodinė grupė – 9 nariai

 
1
Deveikis Justinas
 
2
Dragūnienė Aldona
 
3
Knyza Rimantas  
4
Knyzienė Kristina
 grupės pirmininkė
5
Kubilienė Laima
 
6
Packevičiūtė Renata
 
7
Mandziukienė Dalia
 
8
Šalčius Arūnas
 
9
Pauliukonienė Renata
 
 

Pradinio ugdymo metodinė grupė – 6 nariai

 
1
Asipavičienė Deimantė
 
2
Kajokienė Dalija
 
3
Kaleininkienė Irena
 
4
Vaitkevičienė Rasa
 grupės pirmininkė
5
Leliašienė Alma  
6
Pužauskienė Edita