Tėvai

Lukšienė Zita

Stankevičienė Erika

Jančiuvienė Genovaitė

Rūtelionienė Sonata

Silickas Evaldas

Mokytojai

Kubilienė Laima (Pirmininkas)

Paškevičiūtė Dalia

Kaleininkienė Irena

Edita Lass

Rudinskienė Raimonda

Mokiniai

Rudinskaitė Aira

Silickaitė Justina

Kubiliūtė Indrė

Bielytė Samanta

Ramanauskas Domantas