Tėvai

Lukšienė Zita

Stankevičienė Erika

Trečiokienė Jurgita

Rūtelionienė Sonata

Birgelienė Laima

Mokytojai

Dragūnienė Aldona (Pirmininkas)

Mandziukienė Dalia (vaiko auginimo atostogose)

Kaleininkienė Irena

Lass Edita

Leliašienė Alma

Mokiniai

Vincevičiūtė Emilija

Lukšytė Simona

Skystimaitė Miglė

Pučinskas Ignas

Liškauskaitė Viltė