Vaiko gerovės komisija

Dalė Mekionytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gitana Štramaitytė, socialinė pedagogė
Raimonda Jurčenkienė, psichologė
Kornelija Juodeškienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Renata Pauliukonienė, specialioji pedagogė
Irena Kaleininkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Daiva Petrauskienė, tikybos mokytoja
Dana Busilienė, tėvų atstovė
Erika Stankevičienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus viršininkė

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas(pdf)

 

Svarbu zinoti kiekvienam specialistui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Vida Šalčiuvienė, mokyklos direktorė – komisijos pirmininkė
Evaldas Silickas, tėvų atstovas, išrinktas Mokyklos tarybos – narys
Dana Busilienė, Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų socialinė pedagogė, deleguota Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų – narė
Arūnas Šalčius, kūno kultūros mokytojas metodininkas, išrinktas mokytojų tarybos – narys
Gitana Štramaitytė, vyresnioji socialinė pedagogė, išrinkta Mokyklos tarybos – narė
Rasa Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininką, išrinkta Mokytojų tarybos – narė
Vida Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, paskirta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus - narė

 

Mokyklos kultūros puoselėjimo ir įvaizdžio kūrimo grupė

Vida Šalčiuvienė, direktorė – pirmininkė
Eglė Daunoravičienė, neformaliojo vaikų švietimo organizatorė – narė
Birutė Klimaitė, dailės mokytoja – narė
Kristina Knyzienė, biologijos mokytoja – narė
Dalia Mandziukienė, technologijų mokytoja – narė
Evaldas Silickas, tėvų atstovas – narys
Valdas Zimnickas, ūkvedys – narys