KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS 2015M.  III KETVIRČIO            
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis €

Direktorius

1

1294

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1119

Pedagoginiai specialistai

3

658

Mokytojas –metodininkas

8,8

699

Vyresnysis mokytojas

10,4

664

Mokytojas

1,6

534

Bibliotekininkas

1

577

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,5

388

Vyr. buhalteris

1

639

Ūkvedys

1

462

Kiemsargis

1

325

Vairuotojas

1

325

Valytojos

4

325

Valgyklos vedėjas

1

373

Pagalbinis darbininkas

1

325

Sekretorius-administratorius

1

325

Virėjas

1

325

Rūbininkas

1

325

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,5

162