ATOSTOGOS MOKINIAMS 2019-2020 M. M.    

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. - spalio 31 d.   

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. - 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. - vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. - balandžio 17 d.       

Vasaros atostogos: 

IUG, PUG, 1-4 klasių mokiniams

5-8, I-IIIG klasių mokiniams

2020 m. birželio 10 d. - rugpjūčio 31 d.

2020 m. birželio 24 d. - rugpjūčio 31 d.

        

UGDYMO PROCESO PABAIGA 2019-2020 M. M.
 
1-4 klasių mokiniams -2020 m. birželio 10 d.;
5–8, IG–IIIG klasės mokiniams  - 2020 m. birželio 23 d.