KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS RENGINIAI

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2016 m. rudens Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas(pdf)

2017 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas(pdf)

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Pastabos

1

Ilgalaikis projektas „Graži gimnazija – laimingi mes“, skirtas Lietuvos Valstybės Atkūrimo šimtmečiui paminėti

2016-2018 metai

 

2

Europos kalbų diena

2016 m. rugsėjo 26 d.

 

3

Mokytojo dienos minėjimas

2016 m. spalio 5 d.

 

4

Kalėdų šventė „Tikėk Kalėdų dvasia“

2016 m. gruodžio 23 d.

 

5

Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Šimtadienis

2017 m. vasario 15 d.

 

6

Viktorina „Viską viską aš žinau, nes knygelių daug skaitau“, skirta gimtosios kalbos dienai paminėti

2017 m. vasario 21 d.

 

7

„Aš tikrai myliu Lietuvą“ viktorina, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti

2017 m. kovo 10 d.

 

8

Šeimų sporto šventė

2017 m. kovo mėn.

 

9

Koncertas, skirtas Šeimos dienai „Pavasario simfonija“

2017 m. gegužės 12 d.

 

10

Liaudiška vakaronė „Išminties šaltinis“ (pasakojamoji tautosaka)

2017 m. gegužės mėn.

 

11

Paskutinio skambučio šventė „Pakelti sparnai“

2017 m. gegužės 25 d.

 

12

Brandos atestatų įteikimo šventė

2017 m. liepos   mėn.

 

Sveikatos ugdymo ir sporto renginiai

13

Linksmosios estafetės 5-8 klasių mokiniams

2016 m. spalio mėn.

 

14

Linksmosios estafetės IG-IVG klasių mokiniams

2016 m. lapkričio mėn.

 

15

Baudų metimo konkursas

2016 m. gruodžio mėn.

 

16

Sveikatingumo savaitė gimnazijoje

2017 m. sausio mėn.

 

17

Tarpklasinės krepšinio varžybos

2017 m. vasario mėn.

 

Parodos, konkursai, akcijos gimnazijoje

18

Akcija, skirta Antikorupcijos dienai paminėti

2016 m. gruodžio 8 d.

 

19

Akcija, skirta Sausio 13-ąjai paminėti

2017 m. sausio 13 d.

 

20

Mokinių piešinių paroda „Mano šalis mano svajonėse“

2017 m. vasario – kovo mėn.

 

21

Viktorina „Aš tikrai myliu Lietuvą“

2017 m. kovo 10 d.

 

22

Akcija, skirta Žemės dienai paminėti

2017 m. kovo 20 d.

 

23

Savaitė be patyčių

2017 m. kovo mėn.

 

24

Užsienio kalbų dainų konkursas

2017 m. balandžio mėn.

 

25

Ne Žiniuko konkursas, skirtas Nobelio dienai paminėti

2016 m. lapkričio mėn.

 

26

Kalėdinių simbolių paroda

2016 m. gruodžio mėn.

 

27

Neformaliojo vaikų švietimo būrelių vaikų darbų paroda

2017 m. gegužės mėn.