Dalyvaujame projektuose ir programose 2018-2019 m. m.

 •  Programa „Pienas ir vaisiai vaikams“
 •  Projektų „Gerbk ir saugok mane“, „Gyvai“ veiklos
 •  Patyčių prevencijos programa OLWEUS (OPKUS)
 •  Projektas „Antras žingsnis“
 •  Respublikinis ekologinis projektas „Mes - rūšiuojam“
 •  Tarptautinis matematikos ir kalbų konkursas „Kengūra“
 •  Atviras respublikinis edukacinis konkursas „Olympis“
 •  Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ (anglų, vokiečių, rusų kalbos)
 •  Respublikinis ilgalaikis projektas „Mano skaitymai“
 •  Respublikinis projektas „Lyderių laikas 3"
 •  SPPC inicijuota savižudybių prevencijos programa
 •  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programa
 •  Mokinių fizinio aktyvumo programa EUROFIT 4+1
 •  Respublikiniai sveikatos ugdymo projektai: „Burnos higiena”, „Tarp mūsų mergaičių”, „Olimpinė savaitė” (pradinių klasių mokiniams)
 • Respublikinis projektas „Lyderių laikas 3“
 • SPPC inicijuota savižudybių prevencijos programa

·         Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programa

·         Mokinių fizinio aktyvumo programa EUROFIT 4 +1

·         Respublikiniai sveikatos ugdymo projektai: „Burnos higiena”, „Tarp mūsų mergaičių”, „Olimpinė savaitė” (pradinių klasių mokiniams)