Dalyvaujame projektuose ir programose 2017-2018 m. m.

 •  Projektas „Zipio draugai“
 •  Programa „Pienas ir vaisiai vaikams“
 •  Respublikinis internetinis projektas "One country- many stories“
 •  Projektų „Gerbk ir saugok mane“, „Gyvai“ veiklos
 •  Patyčių prevencijos programa OLWEUS
 •  Projektas „Antras žingsnis“ (nuo 2018 m.)
 •  Respublikinis ekologinis projektas „Mes- rūšiuojam“
 •  Tarptautinis matematikos ir kalbų konkursas „Kengūra“
 •  Atviras respublikinis edukacinis konkursas „Olympis“
 •  Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ (anglų, vokiečių, rusų kalbos)
 •  Projektas „Judėk ir būsi sveikas“
 •  Respublikinis projektas „Sveikuolių sveikuoliai“
 •  Etnokultūros projektas „Po Suvalkijos žemę protėvių pėdomis“
 •  Respublikinis ilgalaikis projektas „Mano skaitymai“