• Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką (respublikinis konkursas)
  • Programa „Pienas vaikams
  • Respublikinis internetinis projektas "One country- many stories“
  • Projektas „Gerbk ir saugok mane“
  • Patyčių prevencijos programa  OLWEUS
  • Respublikinis ekologinis projektas „Mes- rūšiuojam“
  • Tarptautinis matematikos ir kalbų konkursas „Kengūra“
  • Atviras respublikinis edukacinis konkursas „Olympis“
  • Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ (anglų, vokiečių, rusų kalbos)