1

 Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:

  • Eksponuoti ir išsaugoti istorinę mokyklos medžiagą ateinančioms kartoms.
  • Mokyti mokinius užrašyti atsiminimus, sisteminti, apdoroti medžiagą.
  • Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese.
  • Dalyvauti Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui (1990-2010) ir Lietuvos muziejų metams paminėti (2012).

Mokyklos muziejų 1963 metais įkūrė ir jam vadovavo geografijos mokytoja Filomena Sutkaitytė. Nuo 1972 metų muziejui vadovavo istorijos mokytoja Violeta Silickienė. Jame eksponuojama medžiaga apie mokyklos veiklą nuo jos įkūrimo iki šių dienų: surinkti ir dokumentuoti faktai apie mokyklos direktorius, mokytojus ir mokinius, mokyklą baigusius abiturientus.
Muziejuje kaupiama ne tik mokyklos istorijos aprašai, bet ir etnografinė, kraštotyrinė medžiaga. Ekspozicijose galima matyti mokyklos metraščius, mokinių ir mokytojų projektus, ekskursijų, turistinių žygių aprašymus, mokyklos švenčių, renginių scenarijus, nuotraukas, filmuotą medžiagą, padėkos raštus, kitus apdovanojimus, dovanas. Kraštotyros skyriuje – buities daiktus, mokytojų ir mokinių surinktus iš aplinkinių kaimų. Čia galima pamatyti senovinių liktarnų ir lygintuvų kolekciją, audimo stakles ir verpimo ratelį...
Nuolatinės ekspozicijos atspindi mokyklos kūrimosi raidą, Sangrūdos krašto istoriją, mokytojų ir mokinių veiklą, kultūrinį ir sportinį gyvenimą, knygnešių veiklą mūsų krašte, Sangrūdos apylinkės gamtinius, istorinius ir archeologinius paminklus.    

Mokyklos abiturientų laidos

1956.jpg1957.jpg1958.jpg1959.jpg1960.jpg1960_1.jpg1960_2.jpg1961.jpg1962.jpg1963.jpg1965.jpg1966.jpg1967.jpg1968.jpg1969.jpg1970.jpg1971.jpg1972.jpg1973.jpg1974.jpg1975.jpg1976.jpg1977.jpg1978.jpg1979.jpg1980.jpg1981.jpg1982.jpg1983.jpg1984.jpg1985.jpg1986.jpg1987.jpg1988.jpg1989.jpg1990.jpg1991.jpg1992.jpg1993.jpg1994.jpg1995.jpg1996.jpg1997.jpg1998.jpg1999.jpg2000.jpg2001.jpg2002.jpg2003.jpg2004.jpg2005.jpg2006.jpg2007.jpg2008.jpg2009.jpg2010.jpg2011.jpg2012.jpg2013.jpg2014.JPG2015.jpg2016.jpg

Mokyklos mokytojai

kolektyvas0.jpgkolektyvas1.jpgkolektyvas2.jpgkolektyvas3.jpgkolektyvas4.jpgkolektyvas5.jpgmokytoja1.jpgmokytoja2.jpgmokytoja3.jpgmokytoja5.jpgmokytoja6.jpgmokytoja7.jpgmokytoja8.jpgmokytoja9.jpgmokytoja10.jpgmokytoja11.jpgmokytoja12.jpgmokytoja13.jpgMokytojai09.jpg