1

 Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:

 

  • Eksponuoti ir išsaugoti istorinę mokyklos bei kraštotyrinę medžiagą ateinančioms kartoms.
  • Panaudoti muziejaus erdvę ir fondus edukologinėje veikloje.
  • Dalyvauti NVŠ veikloje, siekiant geriau pažinti Sūduvos kraštą.

Mokyklos muziejų 1963 metais įkūrė ir jam vadovavo geografijos mokytoja Filomena Sutkaitytė. Nuo 1972 metų muziejui daugiau kaip trisdešimt metų vadovavo istorijos mokytoja Violeta Silickienė. Vėliau muziejaus vadovais dirbo mokytojai Rasa Vaitkevičienė ir Vytautas Sveikata. Nuo 2015 muziejui vadovauja mokytoja Rūta Pankienė.

Muziejuje eksponuojama medžiaga apie mokyklos veiklą nuo jos įkūrimo iki šių dienų: surinkti ir dokumentuoti faktai apie mokyklos direktorius, mokytojus ir mokinius, mokyklą baigusius abiturientus.

Muziejuje kaupiama ne tik mokyklos istorijos aprašai, bet ir etnografinė, kraštotyrinė medžiaga. Ekspozicijose galima matyti mokyklos metraščius, mokinių ir mokytojų projektus, ekskursijų, turistinių žygių aprašymus, mokyklos švenčių, renginių scenarijus, nuotraukas, filmuotą medžiagą, padėkos raštus, kitus apdovanojimus, dovanas. Kraštotyros skyriuje – buities daiktus, mokytojų ir mokinių surinktus iš aplinkinių kaimų. Čia galima pamatyti senovinių liktarnų ir lygintuvų kolekciją, audimo stakles ir verpimo ratelį.

Nuolatinės ekspozicijos atspindi mokyklos kūrimosi raidą, Sangrūdos krašto istoriją, mokytojų ir mokinių veiklą, kultūrinį ir sportinį gyvenimą, knygnešių veiklą mūsų krašte, Sangrūdos apylinkės gamtinius, istorinius ir archeologinius paminklus.

IMG_20171013_104715.jpgIMG_20171013_105825.jpgIMG_20171013_105111.jpgIMG_20171013_105130.jpgIMG_20171013_105634.jpgIMG_20171013_105216.jpg

 

Mokyklos abiturientų laidos

 

Mokyklos mokytojai