Tarp daugybės dienų yra itin didžios dienos. Viena iš jų - Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiais metais Sangrūdos gimnazijos bendruomenė šią valstybės šventę minėjo prisimindama tikrąsias vertybes - laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, Tėvynės meilę. Šventės minėjimą pradėjo mažieji gimnazijos ugdytiniai - jų koncertas nepaliko abejingų.

     Istorijos mokytojo Vytauto Sveikatos paruoštoje įdomioje ir aktyvioje viktorinoje „Vienybėje mūsų stiprybė“ varžėsi 5-8, IG-IVG klasių mokinių ir mokytojų komandos.