Mokytojo uždavinys: kiekvienos
tautos vaiką padaryti gyvybės
veiksniu, kūrybos tarnu
                                         Vydūnas

Vykdant Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 metais planuojamų renginių ir projektų planą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, lapkričio 23 dieną į Sangrūdos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų organizuotą konferenciją „Vydūnas ir Simonas Daukantas šiandieninėje mokykloje: patirtys“, skirtą S.Daukanto 225-osioms ir Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti, rinkosi Kalvarijos savivaldybės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, atvyko Kalvarijos gimnazijos mokinių teatrinė trupė, vadovaujama lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Vidos Brogytės, Punsko Kovo 11-osios licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Vaičiulienė ir licėjaus teatralai, vadovaujami bibliotekininkės Rūtos Burdinaitės.

Šia konferencija organizatoriai siekė įprasminti Lietuvos valstybės šimtmetį ir Europos paveldo metus, aptariant Simono Daukanto ir Vydūno darbų ir idėjų aktualumą šiandieninėje mokykloje, pasidalinant patirtimi, įžvalgomis bei telkti Kalvarijos savivaldybės ir Punsko Kovo 11-osios licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų bendruomenę.

Konferenciją sveikino Sangrūdos gimnazijos direktorė Vida Šalčiuvienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Mekionytė.

Punsko Kovo 11-osios licėjaus teatralai spektakliu pagal Vydūno dramą Vergai ir dykiai“ pradėjo konferenciją. Spektaklis aiškiai atskleidė Vydūno idėją, kad tas pats žmogus, būdamas net toje pačioje padėtyje, gali būti arba vergu, arba laisvu žmogumi. Šį dėsnį aiškiai nusakė "Verguose ir dykiuose" senutės ištarti žodžiai: Gyvent iš svetimųjų rankų ir tiesų, iš jų valios - dvasios - tai vergovė. Gyvent iš savo rankos, savo dvasios, parimt savy ir veikti žmoniškai, tai džiaugsmas ir palaima".

Konferencijos pranešėjai aptarė ir pasidalino įžvalgomis labai įvairiomis temomis. Sangrūdos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Editos Lass paruošti mokiniai pateikė Vydūno „vizitinę kortelę“, tos pačios gimnazijos mokytoja Angelė Zimnickienė savo pranešime kėlė klausimą, ar aktualus Vydūnas šiandieninėje mokykloje. Kalvarijos gimnazijos mokinė (mokytoja Vida Brogytė) skaitė esė Vydūno tema. Apie Vydūno ir S. Daukanto idėjas, ugdant tautiškai sąmoningą, atsakingą, kūrybingą asmenybę kalbėjo Jungėnų pagrindinės mokyklos mokytoja Ilona Bendaravičiūtė, miško vaizdus S. Daukanto veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ aptarė Akmenynų pagrindinės mokyklos mokytoja Laura Drūtytė. Įdomu buvo išgirsti Punsko Kovo 11-osios licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Birutės Vaičiulienės mintis apie Vydūno metų minėjimą Punske.

Kalvarijos gimnazijos mokinių paruoštos Simono Daukanto ir Vydūno teatrinės improvizacijos patvirtino, kad Lietuvos meilė, stropumas, kantrybė, viltis - tai tautos dvasinio augimo svarbiausi lygmenys.
Konferenciją užbaigė Kalvarijos savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Marija Kabelkienė. Ji padėkojo konferencijos organizatoriams ir dalyviams, įteikė atminimo dovanas pranešėjams, mokinius - pranešėjus ruošusiems mokytojams ir spektaklio „Vergai ir dykiai“ režisierei.

DSCF1978.JPG DSCF1980.JPG DSCF1986.JPG

DSCF1993.JPG DSCF1997.jpg DSCF1999.JPG

DSCF2003.JPG DSCF2004.jpg DSCF2006.JPG

DSCF2008.JPG DSCF2009.JPG DSCF2014.JPG

DSCF2016.JPG DSCF2022.JPG DSCF2023.JPG