Ar teisingus sprendimus priimame konfliktinėse situacijose: kaip pasitikrinti save? - Su tokiu lūkesčiu spalio 29 d. prasidėjo seminaras Sangrūdos gimnazijoje. Seminarą vedė Kalvarijos vaikų dienos centro „Žiniukas“ psichologė Egidija Talalienė. Viso seminaro metu psichologė nuolat pabrėžė, kad svarbiausia yra mūsų (suaugusiųjų) emocinis raštingumas: geras savęs ir savo emocijų pažinimas ir žinojimas, kas už mūsų emocijų slypi. „Pasaulis labai triukšmingas, todėl padėti sau verta. Tik pažindamas save gali įsijausti į kitą žmogų ir jį suprasti“ - teigė lektorė.

     Ji kalbėjo mums apie dėmesingo įsisąmoninimo (mindfulness) metodą, kuris žinomas jau keli tūkstančiai metų, o dabar jis jau moksliškai pagrįstas ir sėkmingai taikomas psichologijoje. Tai visaapimantis, nevertinantis, orientuotas į dabarties momentą sąmoningumas, kuris atsiranda tikslingai kreipiant savo dėmesį į esamą momentą ir atmetant bet kokius stereotipus.

     Piktybiškas mokinio elgesys pamokoje signalizuoja, kad tam vaikui trūksta meilės, šilumos, pozityvaus elgesio su juo. Mokytojas privalo tai suprasti ir duoti konkrečiam vaikui tai, ko jam trūksta. Psichologė ragino nuolat ieškoti geresnio ryšio su vaiku. Bendražmogiškas supratimas, dėmesys, paskatinimai, pagyrimai gali padėti išspręs daugelį mokinių negatyvaus elgesio problemų. „Nustokime barti - pradėkime girti“- baigė Egidija Talalienė.