2016 m. spalio 28 d.  Sangrūdos gimnazijoje vyko civilinės saugos pratybos- evakuacija kilus gaisrui.
Pratybų tikslas: tobulinti gimnazijos administracijos ir darbuotojų įgūdžius analizuojant ir vertinant susidariusią ekstremalią situaciją, priimant sprendimus dėl mokinių ir gimnazijos darbuotojų evakavimo.  
Pratybų uždaviniai:
-    patikrinti administracijos ir darbuotojų sugebėjimus, analizuoti ir vertinti susidariusią ekstremalią situaciją, prognozuoti galimus įvykius, priimti tinkamus sprendimus;
-    įvertinti mokinių bei gimnazijos darbuotojų praktinius evakavimosi įgūdžius gaisro gimnazijos pastate metu.
-    patikrinti Sangrūdos gimnazijos  ekstremalių situacijų valdymo plano veiksmingumą.
Pratybų metu  panaudojus imitacinę priemonę – scenos dūmų generatorių- buvo sudarytas dirbtinis gaisto židinys gimnazijos pastato pirmame aukšte. Į patalpas buvo paleisti dūmai, kurie pasklido po visus gimnazijos koridorius. Vykdant direktoriaus nurodymus buvo paskelbta evakuacija. Per atsarginius gimnazijos išėjimus evakavosi visi mokiniai, mokytojai ir darbuotojai. Jie rikiavosi  gimnazijos stadione.
Po pratybų stadione buvo surengtas mokomasis gaisro gesinimo priemonių pristatymas, kurį organizavo Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistai. Su mokiniais ir visais gimnazijos darbuotojais bendravo Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorė Ilona Barauskienė.
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija dėkoja Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai už pagalbą organizuojant civilinės saugos pratybas.

1.jpg14699713_1018100741669133_1433635510_n.jpg14798966_1018059121673295_548561362_n.jpg14799005_1018058518340022_405704247_n.jpg14825533_1018059115006629_1945415541_n.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg