Rugpjūčio 29 dieną pradinio ugdymo metodinė grupė visam mokytojų kolektyvui suorganizavo išvyką į jotvingių ir prūsų gyvenvietę. Ši gyvenvietė įkurta Punsko valsčiuje Ožkinių kaime. Jos įkūrėjas Petras Lukoševičius daugiau nei dvi valandas vedžiojo po didelėje teritorijoje išdėstytą baltų istorijos muziejų. Jis tvirtina, kad čia, Seinų ir Suvalkų apskričių teritorijose buvusios istorinės dviejų baltų genčių: jotvingių ir prūsų istorinės gyvenamosios vietos. Kasinėjant rasta senovinių amuletų, apeiginių akmenų su dubeniu.
     Ekskursija prasidėjo prie trijų archajinių ženklų – Gediminaičių stulpų, prūsų herbo ir Vyčio. Eidami seno miško takais sustojome prie paminklinio akmens Durbės mūšiui atminti. Čia išgirdome patvirtinimą, kad svastikos ženklas yra senosios prūsų genties simbolis, žymiai vėliau pradėtas naudoti vokiečių. Toliau aplankėme vandens grioviu apjuostą gynybinę prūsų pilį. Pabuvojome visas keturias gamtos stichijas simbolizuojančiose sakralinėse  erdvėse: vandens, žemės, oro ir ugnies. Keliavome prūsų žemių ir karvedžių šlovės alėja.
     Gyvenvietės šeimininko įdomus, dažnai jumoru nuspalvintas pasakojimas mums priminė, kokia sena ir garbinga yra lietuvių tautos istorija. Išgirdome daug naujos ir visai netikėtos informacijos apie lietuvių tautos kilmę, lietuviškų žodžių gausumą kitų kalbų leksikoje. Petras Lukoševičius bendrauja su įvairių užsienio šalių mokslininkais, naudojasi muziejų fonduose saugoma informacija, domisi archeologų radiniais. Visas gautas žinias stengiasi panaudoti kurdamas gyvenvietę, vesdamas ekskursijas.  
Pradinių klasių metodinės grupės mokytojos dėkoja gimnazijos direktorei už sudarytą galimybę apsilankyti jotvingių ir prūsų gyvenvietėje.

IMG_3288.JPGIMG_3291.JPGIMG_3297.JPG

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aldona Abramavičienė