P1300193Kalvarijos sav. Sangrūdos  gimnazija  dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu vykdomoje seksualinės prievartos prevencijos  programoje „Saugok ir gerbk mane“.  Programos veiklų metu visi gimnazijos bendruomenės nariai: mokytojai, mokiniai, aptarnaujantis personalas,  sužino, kaip  apsisaugoti nuo smurto ir seksualinės prievartos.
2014 metų gruodžio 30 dieną mokykloje vyko suaugusių  bendruomenės narių mokymai apie vaikų seksualinės prievartos ir smurto įveikimą mokykloje. Mokymus vedė psichologė Gražina Jakovickienė. Pedagogai, gimnazijos  darbuotojai bei svečiai buvo supažindinti su vaiko seksualumo vystymusi, prievartos ir smurto samprata, seksualinės prievartos požymiais bei pasekmėmis, intervencija bei pagalba vaikui seksualinės prievartos atveju.
Sangrūdos gimnazijoje 2014 m. pradėti vesti saugumo mokymai mokiniams:
1 klasei mokymus veda Renata Pauliukonienė, 3 klasei - Raimonda Jurčenkienė, 7 klasei - Gitana Štramaitytė, IV gimnazijos klasei – Raimonda Rudzinskienė.
2015 metais tęsis šios prevencijos programos mokymai mokiniams, bus atliekamas programos efektyvumo ir naudingumo tyrimas.