Aciu

     Sangrūdos gimnazijos mokiniai rugsėjo 26 d. tradiciškai minėjo Europos kalbų dieną. Vienos klasės rinko draugystės, meilės, mandagumo, vilties, padrąsinimo žodžius, posakius lietuvių kalba, kitos - vokiečių, anglų, rusų kalbomis. Žodžiai subiro į didžiulį plakatą ,,Žodis gydo-žodis žeidžia“. Pamokų pabaigoje vyko aptarimas, kurio metu klasių atstovai įvairiomis kalbomis skaitė sukurtus dvieilius ar ketureilius, kuriuose pavartojo žmogaus dvasią stiprinančius žodžius.

      Pažymėdami Baltų vienybės dieną gimnazijos mokiniai, besidomintys istorija ir krašto paveldu bei būrelio „Mano kraštas“ nariai, drauge su kitų savivaldybės mokyklų mokiniais dalyvavo žygyje po Liubavo apylinkes: kopėme į Papiliakalnių piliakalnį, lankėme apylinkėse esančius paminklus. Įdomių istorijų apie Suvalkijos kraštą papasakojo istorijos mokytojas A. Totoris.

     Liubavo miestelyje mūsų laukė bendruomenės atstovai, uždegti laužai bei gardi kareiviška košė.

 

      Lietuvos ir Latvijos atmintina diena, minima rugsėjo 22 dieną, pažymint 1236 metais įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir žemgaliai sumušė Kalavijuočių ordiną.

      Sangrūdos gimnazijos IIG klasės mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros, etninės kultūros mokytoja Angele Zimnickiene bei istorijos mokytoju Vytautu Sveikata rugsėjo 21 d. Baltų vienybės dieną minėjo keliaudami po Suvalkijos piliakalnius. Aplankė Papiliakalnių piliakalnį, esantį Liubavo seniūnijoje, ir Piliakalnių piliakalnį, esantį netoli Bartninkų. Mokiniai susipažino su unikaliu autentišku tautos paveldu, gamtos paminklais. Domėdamiesi Suvalkijos regiono piliakalnių istorijomis, plėtė savo istorijos žinias, mokėsi bendravimo etiketo.