Direktores foto

 

Direktorė 1986 metais baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą ir įgijo chemijos-biologijos mokytojos specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Sangrūdos vidurinėje mokykloje užklasinio darbo organizatore ir chemijos mokytoja. 1995 metais buvo paskirta vadovauti Sangrūdos vidurinei mokyklai. 1997 m . direktorei suteikta trečia vadybinė kategorija, o 2001 m. -  antra vadybinė kategorija. Vida Šalčiuvienė 2003-2007 metais dirbo Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotoja. Nuo 2007 m. liepos 2 d. dirba direktore  Sangrūdos gimnazijoje. 


 

 Pavaduotojos foto

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1981 m. baigė  Vilniaus Pedagoginį universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Sangrūdos vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja. 1982-1983  m. m. Sangrūdos vidurinėje mokykloje dirbo užklasinio darbo organizatore. Nuo 1983 m. rugsėjo 1 d. iki dabar  dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sangrūdos gimnazijoje. 1997 m. suteikta trečia vadybinė kategorija, o 2001 m. -  antra vadybinė kategorija.