Sangrūdos gimnazijai reikalingi tokie mokytojai ir specialistai:

- matematikos mokytojas, 10 kontaktinių val.

Nuo spalio 1 d.:

- psichologas – 0,5 et.

Nuo 2019 m. sausio 1 d.:

- ikimokyklinio ugdymo programos mokytojas.

- anglų kalbos mokytojas darbui pradinėse klasėse, 6 kontaktinės val.