Sangrūdos gimnazijai reikalingi tokie mokytojai ir specialistai:

- matematikos mokytojas, 10 kontaktinių val.

- anglų kalbos mokytojas darbui pradinėse klasėse, 6 kontaktinės val.

- psichologas – 0,45 et.

- specialusis pedagogas, logopedas - 0,5 et.