Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kokią

mokslo įstaigą

baigė ir kada

Specialybė

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomi dalykai,

klasė

1

Deimantė Asipavičienė

Marijampolės kolegija, 2012

Pradinis ugdymas, užsienio kalbos (anglų) mokymas

Mokytoja

-

2

Alvyra Butrimanskienė

 VPU, 1981

Matematika

Matematikos vyresnioji mokytoja

Matematika, 5-6

2

Justinas Deveikis

VPU, 2011

Informatikos mokytojas

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

IT, 5-8, IG-IVG

3

Aldona Dragūnienė

VPU,1981

Matematika

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, 7-8, IG-IVG

klasės vadovė, IVG

4

Rasa Dvylienė

VPU, 1989

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų k., 6, 7, IG-IVG,

Etika, 7-8, IG-IIIG

Klasės vadovė, 7

5

Biruta Jankovska

VU, 2018

Anglų filologija

Anglų kalbos mokytoja

-

6

Dalija Kajokienė

VPU, 1989

Biologija

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 1

7

Irena Kaleininkienė

VPU, 2009

Socialinis pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

8

Birutė Klimaitė

ŠPU, 2007

Dailė ir technologijos

Dailės vyresnioji mokytoja

Dailė, 5-8, IG-IVG

9

Rimantas Knyza

VPU, 2007

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Fizikos mokytojas

Fizika, 7-8, IG-IVG

NVŠ, 1-8, IG-IVG

10

Giedrė Knyzienė

VPU, 2009

Dailė

Technologijų mokytoja

Technologijos, 5-8, IG-IVG

11

Kristina Knyzienė

VPU, 2007

Biologija

Biologijos mokytoja metodininkė

Gamta ir žmogus, 5-6

Biologija, 7-8, IG-IVG

Žmogaus sauga, 5, 7, 8, IG

Sveikatos ugdymas, 5-8, IG-IIG

Klasės vadovė, 5, 6

12

Edita Lass

VPU,2001

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k. 8, IG, IIG, IVG

Etninė kultūra, 8, Ig, IIG

Lietuvių kalbos modulis / konsultacijos, 8, IIG, IVG

Klasės vadovė, IIG

13

Alma Leliašienė

Marijampolės kolegija, 2007

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 2

14

Dalia Mandziukienė

VPU, 2009

Dailės ir technologijų pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

-

15

Audronė Makaveckienė

VDU, 2007

Anglų filologija

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba, 1-8, IG-IVG

16

Dalė Mekionytė

VPU, 1981

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalbos modulis / konsultacijos, 5-7, IG

Klasės vadovė, IG

17

Renata Guščiuvienė

LKKA, 2010

LKKA, 2012

Šokio ir sportinės aerobikos trenerė

Pedagogikos magistras

Vyresnioji neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja

Choreografija, 5-6, IIIG, IVG

18

Rūta Pankienė

VPU, 1991

Vokiečių kalba

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Vokiečių k., 8, IG, IIG

NVŠ, 5-8, IG-IIG

Klasės vadovė, 8

19

Renata Pauliukonienė

ŠPU, 1999

ŠU, 2011

Pradinis ugdymas, darbai

Specialioji pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos, IIIG

NVŠ, 1-4, 5-8

Spec. pedagogė

20

Daiva Petrauskienė

Kauno aukštesnioji katechetų mokykla, 2003

Katalikų religijos mokytoja

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba, 1-6

21

Edita Pužauskienė

Marijampolės kolegija, 2005

Pradinio ugdymo pedagogika,

specializacija - užsienio k.(vokiečių)

Pradinių klasių mokytoja

Pradinis ugdymas, 3

NVŠ, 3

22

Edmantas Rėkus

Lietuvos konservatorija, 1983

ŠU, 2006

Kultūros švietimo darbuotojas, estradinio orkestro vadovas

Edukologijos magistras

Muzikos mokytojas metodininkas

Muzika, 5-8, IG-IIG

23

Kristina Savickienė

Marijampolės kolegija, 2009

Socialinis darbas

Vyresnysis socialinis pedagogas

NVŠ, 1-4, 5-8, IG-IVG

24

Vytautas Sveikata

VPU, 2008

VU, 2010

Istorijos mokytojas

Istorijos vyresnysis mokytojas

Istorija, 5-8, IG-IVG

PVP, IG-IIG

Klasės vadovas, IIIG

25

Arūnas Šalčius

VPU, 1985

Kūno kultūra,

geografija

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Geografijos vyresnysis mokytojas

Kūno kultūra, 5-8, IG-IVG

Geografija, 6-8, IG-IIG

Ekonomika ir verslumas, IIG

26

Vida Šalčiuvienė

VPU, 1986

Chemija-biologija

Chemijos mokytoja metodininkė

Direktorė, II vadybinė kategorija

Direktorė

Chemija, 8, IG-IVG

27

Rasa Vaitkevičienė

ŠPU, 2004

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, 4

NVŠ, 1-4

28

Angelė Zimnickienė

VU, 1986

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k., 5-7, IIIG

Etninė kultūra, 5-7

Lietuvių kalbos modulis / konsultacijos, IIIG

29

Saulius Česna

 

 

 

NVŠ, 5-8, IIIG-IVG