Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kokią

mokslo įstaigą

baigėte ir kada

Specialybė

Kvalifika-

cinė

kategorija

Dėstomi dalykai,

klasė

1

Jurgita Arelienė

Marijampolės kolegija, 2013

MRU, 2016

Ikimokyklinis ugdymas,

Edukologijos magistras

Mokytoja

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

NVŠ, 7-8, I-IIG

2

Deimantė Asipavičienė

Marijampolės kolegija, 2012

Pradinis ugdymas, užsienio kalbos (anglų) mokymas

Mokytoja

Pradinis ugdymas, 2-4

3

Justinas Deveikis

VPU, 2011

Informatikos mokytojas

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

IT, 5-IVG

4

Aldona Dragūnienė

VPU,1981

Matematika

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, 5-IIG kl.

Klasės vadovė, IIG

5

Rasa Dvylienė

VPU, 1989

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų k., 6,8, IIG,

Etika, 7-IIIG

Klasės vadovė, 5

6

Raimonda Jurčenkienė

VU, 2006

Psichologijos magistro laipsnis

III kategorijos psichologas

Psichologė

7

Dalija Kajokienė

VPU, 1989

Biologija

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 3

8

Irena Kaleininkienė

VPU, 2009

Socialinis pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

9

Birutė Klimaitė

ŠPU, 2007

Dailė ir technologijos

Dailės vyresnioji mokytoja

Dailė, 5-IVG

10

Rimantas Knyza

VPU, 2007

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

NVŠ, 1-8, I-IVG

11

Kristina Knyzienė

VPU, 2007

Biologija

Biologijos mokytoja metodininkė

Gamta ir žmogus, 5-6

Biologija, 7-8, I-IVG

Žmogaus sauga, 7, 8, IG

Klasės vadovė, IIIG

12

Laima Kubilienė

VPU, 1983

Matematika

Matematikos vyresnioji mokytoja

Fizikos vyresnioji mokytoja

Matematika 5,IVG

Fizika 7-8, I-IVG

Ekonomika IIG

Klasės vadovė, IVG

13

Edita Lass

VPU,2001

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k. 6, 7, 8, IIG

Etninė kultūra, 5-8

Klasės vadovė, 8

14

Alma Leliašienė

Marijampolės kolegija, 2007

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 4

NVŠ 1-4 kl.

15

Dalia Mandziukienė

VPU, 2009

Dailės ir technologijų pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos, 7-8, I-IVG

NVŠ, 5-8, I-IIG

16

Evelina Martinkėnaitė

LSMU, 2017

Visuomenės sveikatos magistras

Sveikos gyvensenos mokytoja

Sveika gyvensena, 5-8, I-IVG

17

Dalė Mekionytė

VPU, 1981

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

18

Renata Packevičiūtė

LKKA, 2010

LKKA, 2012

Šokio ir sportinės aerobikos trenerė

Pedagogikos magistras

Vyresnioji neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja

19

Rūta Pankienė

VPU,1 991

Vokiečių kalba

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Vokiečių k., 6, 8, II-IIIG

NVŠ, 5-8, I-IVG

20

Renata Pauliukonienė

ŠPU, 1999

ŠU, 2011

Pradinis ugdymas, darbai

Specialioji pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos, 5-6, I-IVG

NVŠ, 3-4, 5-8, I-IIG

Spec. pedagogė

Logopedija

21

Daiva Petrauskienė

Kauno aukštesnioji katechetų mokykla, 2003

Katalikų religijos mokytoja

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba, 1-6

22

Edita Pužauskienė

Marijampolės kolegija, 2005

Pradinio ugdymo pedagogika,

specializacija - užsienio k.(vokiečių)

Pradinių klasių mokytoja

Pradinis ugdymas, 1

NVŠ, 1

23

Raimonda Ruzdinskienė

VPU, 2009

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos  mokytoja metodininkė

Anglų kalba, 5-8, I-IVG

Klasės vadovė, 7

24

Edmantas Rėkus

Lietuvos konservatorija, 1983

ŠU, 2006

Kultūros švietimo darbuotojas, estradinio orkestro vadovas

Edukologijos magistras

Muzikos mokytojas metodininkas

Muzika, 5-8, I-IIG

NVŠ, 5-8, III-IVG

25

Vytautas Sveikata

VPU, 2008

VU, 2010

Istorijos mokytojas

Istorijos vyresnysis mokytojas

Istorija, 5-8, I-IVG

PVP, I-IIG

Klasės vadovas, IG

26

Arūnas Šalčius

VPU, 1985

Kūno kultūra,

geografija

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Geografijos vyresnysis mokytojas

Kūno kultūra, 5-8, I-IVG

Geografija, 6-8, I-IIG, IVG

27

Vida Šalčiuvienė

VPU, 1986

Chemija-biologija

Chemijos mokytoja metodininkė

Direktorė, II vadybinė kategorija

Direktorė

Chemija, III-IVG

28

Gitana Štramaitytė

VPU, 2006

Socialinė pedagogika

Vyresnysis socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė

Ugdymas karjerai

29

Rasa Vaitkevičienė

ŠPU, 2004

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, 2

NVŠ, 1-4

30

Angelė Zimnickienė

VU,1986

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k., 5, IG, III-IVG

Etninė kultūra, I-IIG