Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kokią

mokslo įstaigą

baigėte ir kada

Specialybė

Kvalifika-

cinė

kategorija

Dėstomi dalykai,

klasė

1

Jurgita Arelienė

Marijampolės kolegija, 2013

MRU, 2016

Ikimokyklinis ugdymas,

Edukologijos magistras

Mokytoja

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

2

Deimantė Asipavičienė

Marijampolės kolegija, 2012

Pradinis ugdymas, užsienio kalbos (anglų) mokymas

Mokytoja

Pradinis ugdymas, 2-4

3

Eglė Daunoravičienė

Marijampolės kolegija, 2005

Pradinis ugdymas

PU (dailės) vyresnioji mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo organizatorė

4

Justinas Deveikis

VPU, 2011

Informatikos mokytojas

Mokytojas

IT,5-IVG

5

Aldona Dragūnienė

VPU,1981

Matematika

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, 5-IIG kl.

Klasės vadovė, IG

6

Rasa Dvylienė

VPU, 1989

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų k., 6,8, IIG,

Etika 7-IIIG

7

Raimonda Jurčenkienė

VU, 2006

Psichologijos magistro laipsnis

III kategorijos psichologas

Psichologė

Psichologija, IVG

8

Dalija Kajokienė

VPU, 1989

Biologija

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 2

NVŠ, 1-4

9

Irena Kaleininkienė

VPU, 2009

Socialinis pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

10

Birutė Klimaitė

ŠPU, 2007

Dailė ir technologijos

Dailės vyresnioji mokytoja

Dailė, 5- IVG

11

Kristina Knyzienė

VPU,2007

Biologija

Biologijos mokytoja metodininkė

Gamta, 5-6

Biologija 7-8,IG-IVG

ŽS, 5, 7,8, IG

Klasės vadovė, IIG

12

Laima Kubilienė

VPU, 1983

Matematika

Matematikos vyresnioji mokytoja

Fizikos vyresnioji mokytoja

Matematika IG,IIIG

Fizika 7-8, IG-IVG

Ekonomika IIIG

Klasės vadovė, IIG

13

Edita Lass

VPU,2001

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Lietuvių k. 5,6, 8

Etninė kultūra, 8, IG

Klasės auklėtoja, 7

14

Alma Leliašienė

Marijampolės kolegija, 2007

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 3

NVŠ 1-4 kl.

15

Dalė Mekionytė

VPU,1981

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

II vad. k.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

16

Renata Packevičiūtė

LKKA, 2010

LKKA, 2012

Šokio ir sportinės aerobikos trenerė

Pedagogikos magistras

Mokytoja

Kūno kultūra, 5

Judrieji žaidimai , 5,7

NVŠ 1-4, 5-8, IG-IVG

Klasės vadovė, 5

17

Rūta Pankienė

VPU,1991

Vokiečių kalba

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Vokiečių k., 8-IIG-IVG

18

Dalia Paškevičiūtė

VPU ,2009

Dailės ir technologijų pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos 5-8, IG-IVG

NVŠ, 5-8

19

Renata Pauliukonienė

ŠPU, 1999

ŠU, 2011

Pradinis ugdymas, darbai

Specialioji pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos 5-8, IG-IVG

NVŠ, 5-8

Spec. pedagogė

Logopedija

20

Daiva Petrauskienė

Kauno aukštesnioji katechetų mokykla, 2003

Katalikų religijos mokytoja

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba, 1-6

21

Raimonda Ruzdinskienė

VPU, 2009

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba, 5-8, IG-IVG

Klasės vadovė, 6

22

Edmantas Rėkus

Lietuvos konservatorija, 1983

ŠU, 2006

Kultūros švietimo darbuotojas, estradinio orkestro vadovas

Edukologijos magistras

Muzikos mokytojas metodininkas

Muzika,5, 7-IIG

NVŠ, IIIG-IVG

23

Ausma Sakalauskaitė

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, 2005

Koncertmeisterė (fortepijonas)

-

Muzika, 1,6, IVG

24

Vytautas Sveikata

VPU, 2008

VU, 2010

Istorijos mokytojas

Istorijos vyresnysis mokytojas

Istorija, 5-8, IG-IVG

PVP, IG-IIG

Klasės vadovas, 8

25

Arūnas Šalčius

VPU, 1985

Kūno kultūra,

geografija

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Geografijos vyresnysis mokytojas

Kūno kultūra, 6-8, IG,IIIG, IVG

Geografija, 6-8, IG, IIG, IVG

NVŠ, 5-8, IG-IVG

26

Vida Šalčiuvienė

VPU, 1986

Chemija-biologija

Chemijos mokytoja metodininkė

Direktorė, II vad. k.

Direktorė

Chemija

27

Gitana Štramaitytė

VPU, 2006

Socialinė pedagogika

Vyresnysis socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė

Ugdymas karjerai

28

Rasa Vaitkevičienė

ŠPU, 2004

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, 1

NVŠ, 1-4

29

Vida Zdanienė

ŠPU, 24

Tiflopedagogika

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, 4

NVŠ, 1-4

30

Angelė Zimnickienė

VU,1986

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k.,7 ,IG-IIIG

Klasės auklėtoja, IVG