Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kokią

mokslo įstaigą

baigė ir kada

Specialybė

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomi dalykai,

klasė

1

Deimantė Asipavičienė

Marijampolės kolegija, 2012

Pradinis ugdymas, užsienio kalbos (anglų) mokymas

Mokytoja

-

2

Justinas Deveikis

VPU, 2011

Informatikos mokytojas

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

IT, 5-8, IG-IVG

3

Aldona Dragūnienė

VPU,1981

Matematika

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, 6-8, IG-IVG kl.

4

Rasa Dvylienė

VPU, 1989

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų k., 6, 8, IG-IIIG,

Etika, 7-8, IG-IIIG

Klasės vadovė, 6

5

Biruta Jankovska

VU, 2018

Anglų filologija

Anglų kalbos mokytoja

-

6

Dalija Kajokienė

VPU, 1989

Biologija

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 4

7

Irena Kaleininkienė

VPU, 2009

Socialinis pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

8

Birutė Klimaitė

ŠPU, 2007

Dailė ir technologijos

Dailės vyresnioji mokytoja

Dailė, 5-8, IG-IVG

9

Rimantas Knyza

VPU, 2007

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Fizikos mokytojas

Fizika, 7-8, IG-IVG

NVŠ, 1-8, I-IVG

10

Giedrė Knyzienė

VPU, 2009

Dailė

Technologijų mokytoja

Technologijos, IG-IVG

11

Kristina Knyzienė

VPU, 2007

Biologija

Biologijos mokytoja metodininkė

Gamta ir žmogus, 5-6

Biologija, 7-8, IG-IVG

Žmogaus sauga, 5, 7, 8, IG

Sveikatos ugdymas, 5-8, IG-IIG

NVŠ, 5-8

Klasės vadovė, IVG

12

Edita Lass

VPU,2001

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k. 7-8, IG, IIIG

Etninė kultūra, 5-8

Klasės vadovė, IG

13

Alma Leliašienė

Marijampolės kolegija, 2007

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 1

Matematika, 5

14

Dalia Mandziukienė

VPU, 2009

Dailės ir technologijų pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

-

15

Dalė Mekionytė

VPU, 1981

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymas karjerai, IG-IVG

16

Renata Guščiuvienė

LKKA, 2010

LKKA, 2012

Šokio ir sportinės aerobikos trenerė

Pedagogikos magistras

Vyresnioji neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja

17

Rūta Pankienė

VPU, 1991

Vokiečių kalba

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Vokiečių k., 7, IG, IVG

NVŠ, 5-8, IG-IIG

Klasės vadovė, 7

18

Renata Pauliukonienė

ŠPU, 1999

ŠU, 2011

Pradinis ugdymas, darbai

Specialioji pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos, 5-8

NVŠ, 1-4, 5-8

Spec. pedagogė

Logopedija

19

Daiva Petrauskienė

Kauno aukštesnioji katechetų mokykla, 2003

Katalikų religijos mokytoja

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba, 1-6

20

Edita Pužauskienė

Marijampolės kolegija, 2005

Pradinio ugdymo pedagogika,

specializacija - užsienio k.(vokiečių)

Pradinių klasių mokytoja

Pradinis ugdymas, 2

NVŠ, 2

21

Edmantas Rėkus

Lietuvos konservatorija, 1983

ŠU, 2006

Kultūros švietimo darbuotojas, estradinio orkestro vadovas

Edukologijos magistras

Muzikos mokytojas metodininkas

Muzika, 5-8, I-IIG

22

Kristina Savickienė

Marijampolės kolegija, 2009

Socialinis darbas

Vyresnysis socialinis pedagogas

NVŠ, 1-4, 5-8, IG-IVG

Klasės vadovė, IIIG

23

Vytautas Sveikata

VPU, 2008

VU, 2010

Istorijos mokytojas

Istorijos vyresnysis mokytojas

Istorija, 5-8, IG-IVG

PVP, IG-IIG

Klasės vadovas, IIG

24

Arūnas Šalčius

VPU, 1985

Kūno kultūra,

geografija

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Geografijos vyresnysis mokytojas

Kūno kultūra, 5-8, IG-IVG

Geografija, 6-8, IG-IIG

Ekonomika ir verslumas, IIG

25

Vida Šalčiuvienė

VPU, 1986

Chemija-biologija

Chemijos mokytoja metodininkė

Direktorė, II vadybinė kategorija

Direktorė

Chemija, 8, IG-IVG

26

Rasa Vaitkevičienė

ŠPU, 2004

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, 3

NVŠ, 1-4

27

Angelė Zimnickienė

VU, 1986

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k., 5-6, IIG, IVG

Etninė kultūra, IG-IIG

28

Saulius Česna

 

 

 

NVŠ, 5-8, IIIG-IVG