Darbo užmokestis

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJA
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis už 2020 m. €
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 2021 m. I ketvirtį
Direktorius 1 2065,42 2346,14
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Neskelbiama Neskelbiama
Pagalbos mokiniui specialistai  (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas ,mokytojo padėjėjas) 4 826,32 994,74
Mokytojai 20,3 1365,92 1389,27
Bibliotekininkas 0,5 Neskelbiama Neskelbiama
Kompiuterių sistemų specialistas 1 Neskelbiama Neskelbiama
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama Neskelbiama
Ūkvedys 1 Neskelbiama Neskelbiama
Sekretorius-administratorius 0,5 Neskelbiama Neskelbiama
Vairuotojas 2 821,85 892,08
Vyr. virėja 1 Neskelbiama Neskelbiama
Kiti pagalbiniai darbininkai 8,6 619 642