Darbo taryba

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos Darbo tarybos sudėtis

Daiva Stočkutė – pirmininkė
Evaldas Silickas – pirmininko pavaduotojas
Agnė Pankaitė – sekretorė
Alma Leliašienė – narys
Arūnas Vaitkevičius – narys

Gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas