Sutikimo/nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-11-09 sprendimas Nr. V-2528

 

Svarbiausi reikalavimai mokiniams dėl COVID-19

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Nuo rugsėjo 1-osios mokymosi procesas vyks tik kontaktiniu būdu. Mokykloje bus užtikrintos būtiniausios saugumo priemonės.

Kaukės. Apsaugines veido kaukes dėvėti kontaktinių užsiėmimų metu privalės visi 5-12 klasių moksleiviai.

Skiepai. Moksleiviams ribojimai dėl skiepų nebus taikomi. Moksleiviai galės lankyti mokyklą, net jei jie nėra skiepyti.

Testavimas. Testai turintiems imunitetą nuo COVID-19 nereikalingi, neskiepytiems ar imuniteto neturintiems moksleiviams jie yra rekomenduojami, bet neprivalomi. Mokykla sudarys sąlygas moksleiviams savanoriškai testuotis vienu iš mokyklos pasirinktų būdų – kaupinių metodu arba savikontrole greitaisiais antigenų testais, pasirašydama sutikimo formas.

Kitos saugumo priemonės. Visi grįžtantieji prie kontaktinio ugdymo turės laikytis socialinės distancijos, vengti klasių, grupių srautų maišymosi.  Nuolat bus vėdinamos ir dezinfekuojamos patalpos. Vežant mokinius autobusais vyresniems nei 6 metų mokiniams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Grįžimas prie nuotolinio ugdymo. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai visą laiką mokysis kontaktiniu būdu, pablogėjus sergamumo rodikliams būtų įvestas reikalavimas dėvėti kaukes.
Abiturientai net ir esant sudėtingai pandeminei situacijai nuo 2022-ųjų vasario taip pat mokytųsi tik klasėse.
Dėl likusių švietimo sistemos dalyvių, esant sudėtingai situacijai, Vyriausybė numačiusi galimybę palikti kontaktinį ugdymą tik turintiems imunitetą ar besitestuojantiems. Švietimo įstaigų veiklos apribojimai gali būti įvedami tiek konkrečios mokyklos, tiek savivaldybės, tiek nacionaliniu lygiu.

Izoliacija. Susirgus moksleiviui  dėl poreikio izoliuotis klasei ar grupei spręs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai, dėl mokinių tolesnio ugdymo būdo sprendimą priims mokykla. Moksleiviui, kuriam taikoma izoliacija, bus užtikrinamas nuotolinis ugdymas, esant galimybei, jis gali būti nuotoliniu būdu prijungiamas prie kontaktinių klasės užsiėmimų.

Neformalusis švietimas. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos uždarose vietose, laikantis nustatytų saugumo sąlygų, vyks kontaktiniu būdu, kai grupėje iki 30 vaikų. Jei vaikų daugiau – galės dalyvauti tik pasiskiepiję, persirgę arba reguliariai besitestuojantys.

Sveikatos pažymos. Moksleiviai ir darželinukai turi turėti galiojančią sveikatos pažymą – ji galioja metus.

Išsamesnė informacija dėl ugdymo proceso organizavimo, tvarkaraščių sudarymo, maitinimo ir pavėžėjimo grafikų bus skelbiama nuo 2021 m. rugsėjo 6 d.  mokyklos internetiniame puslapyje. 

Informaciją žodžiu teiks klasių auklėtojai, administracija Tel. Nr. 8 343 64391 ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Diana Varnagirytė Tel. Nr. +37065755038.

Dėl ugdymo organizavimo 2021-2022 mokslo metais

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos darbuotojų ir mokinių profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo ekstremalios situacijos laikotarpiu reikalavimai

Kaip dirbsime nuo 2021 rugsėjo 1-osios

SUTIKIMO DĖL DALYVAVIMO MOKYKLOS VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI FORMA

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija