Biologijos tyrinėjimai

2023 m. vasario 7 d. Sangrūdos gimnazijos septintos klasės mokiniai biologijos pamokos metu tyrinėjo paukščio kiaušinį. Mokėsi iškelti hipotezę. Pamokos tikslas – ištirti paukščio kiaušinio sandarą, rasti tamprius saitelius- vytulius, gemalinį diską, apžiūrėti polukštinę plėvelę, rasti po ja oro ertmę, apžiūrėti kiaušinio lukštą pro didinamąjį stiklą, rasti poras. Ištyrus sandarą, nurodė kiaušinio dalių funkcijas, formulavo išvadas, patvirtino iškeltą hipotezę. Pamoka buvo nuotaikinga, įdomi ir naudinga.

Biologijos mokytoja Jolanta Rutkauskienė