BIBLIOTEKOS VEDĖJA

Rūta Pankienė
biblioteka@gimnazija.sangruda.lt
Darbo laikas:
I – V  8.00-15.00

BIBLIOTEKA – tai švytėjimas, kurios niekas negali užtemdyti…  [J. Nekrošius]

Knygos – mano ginklas, jomis užkariavau visą pasaulį.   [Voltaire]

Bibliotekos tikslas – visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas tobulėjimui, ieškoti būdų vaikų skaitomumui didinti.


VEIKLOS KRYPTYS
 • Ugdyti mokinių socialinius, informacinius, bendravimo (komunikacinius), kritinio mąstymo gebėjimus, teikti pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir susisiekimo technologijas.
 • Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą, pildyti bibliotekos fondą naujausia literatūra ir įvairių formų informacijos reikmenimis.
 • Teikti edukacines bei informacines paslaugas mokyklos bendruomenei.
 • Ugdyti mokinių poreikį skaityti knygas ir taip puoselėti pozityvią rekreaciją.
 • Aktyviai bendradarbiauti su pradinių klasių mokiniais, mokyti juos mylėti knygą, skatinti kuo daugiau laiko praleisti mokyklos ir miestelio bibliotekose.
TRUMPA BIBLIOTEKOS ISTORIJA
 • Mokyklos biblioteka įkurta 1945 metais.
 • Bibliotekoje dirbo devyni darbuotojai: T. Lapinskas, M. Valinčiūtė, J. Vasiliauskienė, D. Liškauskienė, D. Mekionytė, J. Valinčienė, K. Knyzienė, R. Knyza, S. Minsevičienė. Dabar bibliotekoje dirba R. Pankienė.
 • Bibliotekoje yra 9688 egzemplioriai dokumentų, kurie įtraukti į mokyklų bibliotekų informacinę sistemą MOBIS.
 • Skaitykloje įrengta 20 skaitytojų darbo vietų, iš kurių 8 yra kompiuterizuotos ir turi interneto prieigą.
 • Ugdymo procesui bibliotekoje galima naudotis multimedia projektoriumi, kopijavimo ir spausdinimo aparatais, kompiuteriais.

Bibliotekoje vyksta ne tik dalykinės pamokos, bet ir kita lavinamoji veikla. Pertraukų metu ar po pamokų mokiniai mėgsta žaisti šaškėmis, stalo žaidimus, užsiima kūrybine veikla, ruošiasi įvairiems konkursams, dalyvauja protmūšiuose, įvairioms progoms skirtuose skaitymuose, tradiciniuose naktiniuose skaitymuose. Mažieji mokinukai susipažįsta su knygelėmis ir dar tik klausosi skaitomų istorijų.


 

Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas

Privalomi kūriniai

 1. Ezopo pasakėčios („Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“).
 2. J.Biliūnas „Kliudžiau“, „Kūdikystės sapnai“.
 3. J.Kaupas „Stirniukas“.
 4. V.Krėvė „Antanuko rytas“.
 5. Šatrijos Ragana „Vyšnios“.
 6. B.Vilimaitė „Kada piešime perlinę vištelę?“.
 7. A.Lindgren „Mes varnų saloje“.
 8. A.Lindgren „Mijo, mano Mijo“.
 9. G.Morkūnas „Vasara su katšuniu“.
 10. Buitinės pasakos (pvz. „Gudri merga“, „Gailestingas sūnus“).
 11. Stebuklinė pasaka „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“.
 12. Pasaka „Devyniabrolė ir devyniagalvis“.
 13. Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“.
 14. M.Tvenas „Tomo Sojerio nuotykiai“.
 15. K.Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“.
 16. R.Černiauskas „Slieko pasaka“.

Rekomenduojami kūriniai

„Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“. J.Degutytė „Šaltinėlis“; V.V.Landsbergis „Obuolių pasakos“, „Arklio Dominyko meilė“, „Rudnosiuko istorijos“; O.Vaildas „Laimingasis princas“; G.Morkūnas „Grįžimo istorija“; V.Dautartas „Žydrieji jungos“; R.Rimšas „Ne Karibų kruizas“; R.Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“; Č.Dikensas „Oliverio Tvisto nuotykiai“; R.L.Stivensonas „Lobių sala“; M. De Jongas „Gandralizdis ant stogo“; A.Lindgren „Ronja plėšioko duktė“.