Baltų vienybės diena gimnazijoje

Gimnazijoje šią savaitę tradiciškai paminėta Baltų vienybės diena. Per etninės kultūros pamokas mokiniai susipažino su baltiškąja mūsų tautos kultūra, vienybės dienos prasme ir ištakomis. Vyko integruotos etninės kultūros – dailės pamokos 5 ir 7 klasėse, kurių metu nuodugniau susipažinome su baltų simbolika, ženklais, jų naudojimu liaudies kūryboje. Moksleiviai baltiškus ženklus piešė popieriuje, ant grindinio gimnazijos kieme, tapė ant akmenų. Mažieji būrelio ,,Mano kraštas“ dalyviai su senaisiais protėvių simboliais susipažino ir juos piešė gimnazijos kieme.