Aktyvus, smalsus ir sveikas

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnaziją pripažino sveikatą stiprinančia mokykla ir pritarė Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 2022-2026 metų sveikatos stiprinimo programai „Aktyvus, smalsus ir sveikas“. Programos tikslas – stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, psichosocialinę sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, naudojant įvairias ir patrauklias sveikatą stiprinančias priemones. Programos prioritetai – gimnazijos mokinių sveikatai palankios gyvensenos ir jos įgūdžių gerinimas. Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti! 2022 m. birželio 16 d. gimnazijoje vyko programos pristatymo renginys.