VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
Diana Varnagirytė

El. paštas: diana.varnagiryte@sangruda.lt

Darbo laikas:

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
8.00 – 13.00
————–
8.00 – 13.00
8.00 – 17.00
————–
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKA

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto mokyklos bendruomenei teikiamos paslaugos:
  • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
  • Mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių ugdymas;
  • Mokinių sveikatos ir sergamumo analizė;
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams, komplektuojant fizinio ugdymo grupes bei renkant informaciją apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose;
  • Mokinių ir mokytojų konsultavimas ir mokymas įvairiais visuomenės sveikatos klausimais;
  • Mokinių maitinimo organizavimas;
  • Pasaulio sveikatos dienų paminėjimo organizavimas.