1,2 proc. parama

Mieli mūsų gimnazijos mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), buvę gimnazijos mokiniai, darbuotojai, rėmėjai,

nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. GPM paramos galimybe 2021 metais mūsų gimnazijai skyrėte 946,07 eurų. Dėkodami už Jūsų indėlį, kviečiame ir toliau remti gimnaziją bei paraginti tai padaryti savo draugus, kolegas, artimuosius.

Už gautas lėšas įsigijome nešiojamą garso kolonėlę, skirtą  renginiams įgarsinti ir šokio pamokoms,  kalėdines instaliacijas ir klijuojamą kamštinę dangą, skirtą mokinių darbų parodai įrengti.

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS