Čia gera mokytis!

Gimnazijos naujienos

knyga-2

Biblioteka

Bibliotekos tikslas - visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas tobulėjimui.

Museum-1

Muziejus

Mokyklos muziejų 1963 metais įkūrė ir jam vadovavo geografijos mokytoja Filomena Sutkaitytė.

istorija

Mokyklos istorija

Tikslios mokyklos įkūrimo datos valstybiniame archyve nėra. Remiantis įvairiais dokumentais, daroma prielaida, kad Sangrūdoje pradinė mokykla pradėjo veikti 1942 metų rugsėjo mėnesį.

Švenčių, renginių akimirkos

0
Mokiniai
0
Mokytojai
0
Klasių komplektų
1942
Mokykla įkurta