Informacija dėl mokymosi pagalbos užtikrinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. V-106, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu „Dėl mokymosi pagalbos užtikrinimo“

"Žemės dienos mėnuo. Geri darbai Žemei"

Gimnazijos naujienos

knyga-2

Biblioteka

Bibliotekos tikslas - visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas tobulėjimui.

Museum-1

Muziejus

Mokyklos muziejų 1963 metais įkūrė ir jam vadovavo geografijos mokytoja Filomena Sutkaitytė.

istorija

Mokyklos istorija

Tikslios mokyklos įkūrimo datos valstybiniame archyve nėra. Remiantis įvairiais dokumentais, daroma prielaida, kad Sangrūdoje pradinė mokykla pradėjo veikti 1942 metų rugsėjo mėnesį.

No event found!


Artėjantys renginiai, šventės

Švenčių, renginių akimirkos

0
Mokiniai
0
Mokytojai
0
Klasių komplektų
1942
Mokykla įkurta